5 ting du kan gøre for at blive grøn virksomhed

Klimaforandringer udfordrer os og fylder meget i den offentlige debat. Men hvordan kan virksomheder træffe de bedste bæredygtige valg? Obton har talt med Christian Ibsen direktør for den grønne tænketank CONCITO, der her kommer med sit bud på det. 


Optimalt set så direktør for Concito Christian Ibsen gerne, at virksomheder fandt den helt store CO2-kniv frem og blev grønne fra top til tå. Men mindre kan også gøre det:

“Inden for få årtier skal vi være helt CO2-neutrale. Hvis det skal lykkedes, skal enhver virksomhed aktivt drive sin virksomhed bæredygtigt,” siger Christian Ibsen.

Han peger på, at virksomheden bør zoome ind på dens værdikæde for at se, hvor virksomheden belaster klimaet:

“Producerer virksomheden fødevarer, må man tilbage og se på, hvor fødevarerne kommer fra. Man skal helt ud på marken og stille krav til leverandørerne.”

Hvis virksomheden på denne måde vælger at tænke bæredygtighed helt ud til fingerspidserne og arbejder strategisk med konkrete CO2-reducerende mål, der er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningerne under 1,5-2 grader, så lægger man sig op ad initiativet og strategien Science Based Target:

“Man skal ned i alle led for til sidst at lave en totalplan for virksomhedens CO2-mål,” siger Christian Ibsen og tilføjer:

“Det er selvfølgelig afgørende, at politikerne sætter de overordnede rammer og regler. Men virksomhederne skal også selv tage ansvar. Når det handler om vores klima, tror jeg ikke, at forbrugerne vil finde sig i, at virksomheder bare læner sig tilbage.”

Hvis man som virksomhed ikke ruller den her helt store totalanalyse ud, men gerne vil rykke sig i den grønne bæredygtige retning, så batter det også at slå ned enkeltsteder — der hvor virksomheden ved, at den har et stort CO2-fodaftryk. Og det vil typisk være følgende fem punkter, som virksomheden så bør kigge nærmere på:

Kig transporten efter i sømmene

Transport er ansvarlig for over en femtedel af EU-landenes udledning af drivhusgasser, viser tal fra Det Europæiske miljøagentur (EEA).

Så godstransporten vil være et meget oplagt sted at kigge efter i sømmene, hvis man vil den grønne vej. Fx er det brændstofbesparende, og derfor mere klimavenligt, for containerskibe at sejle langsommere, som også Mærsk er begyndt at gøre.

På sigt kan man skifte brændstof til både skibe, men også lastbiler og fly ud med biobrændstoffer eller anden vedvarende energi - fx fra vindmøller, bølgekraft eller solceller.

Her gælder det for alle transportformer, at de skal være helt fyldt med gods. Færre leverancer, men fyldte lastvogne, tog, skibe og fly er mere klimavenligt end at transportere halvtomt. Her skal bæredygtige virksomheder både stille krav til klimavenlig transport af egne færdige produkter, men også til leverancer af råvarer fra underleverandører.

Zoomer man ind på selve virksomheden, kan man fx etablere el-ladestandere til medarbejdernes el-biler på arbejdspladsen og baderum for medarbejdere, der vælger cyklen og den medfølgende motion. Endelig kan en eller flere samarbejdende virksomheder tilbyde gratis el-buskørsel fra nærmeste togstation — og planlægge mødetider herefter.


Smid gamle maskiner ud og invester i sol og vind

Vil man være en grøn virksomhed, bør man sænke sit energi- og ressourceforbrug mest muligt. Fx giver det ofte mening at skifte til mere moderne produktionsmaskiner, som samtidigt er mere energieffektive. Man skal sikre sig, at man ikke har maskiner kørende, som ikke bør være tændte. Og så skal eventuel overskudsvarme fra produktionen gerne genbruges.

Det kan også give mening at erstatte klimaproblematiske ressourcer med andre - som LEGO, der er i gang med at erstatte fossilt baseret plastik med bioplastik.

Når man så har reduceret sit energi- og ressourceforbrug både i egen virksomhed og hos underleverandører, kan man med fordel omlægge til solceller eller anden vedvarende energi. Det er bedre for klimaet, og for egen klimaprofil. Herved understøtter man det danske mål om, at al el skal komme fra vedvarende energi senest i 2030.

Det kan samtidigt være en god forretning at investere i vedvarende energi som eksempelvis solceller eller vindmøller. Udleder din virksomhed fx 260.000 kg CO2 årligt, kan du investere for 1 mio kr. i solenergi - fx igennem Obton - og dermed blive CO2-neutral.

En analyse fra Finans Danmark viser, at mere end 80 procent af de danske investorer har interesse for bæredygtige investeringer - herunder grønne investeringer.


Spar på vandet

At skaffe rent vand er en stigende udfordring verden over. Det giver derfor mening at reducere sit vandforbrug – som man fx ser ved mange tankstationer, hvor bilvask i dag sker ved genbrug af vaskevand efter lokal rensning.

Vandbesparelser bør både ske i produktionen, hvis den er vandforbrugende, men også i kontorlokaler og kantiner. Her kan der ofte ret enkelt spares vand ved at skifte toiletter og vandforbrugende maskiner, ændre rutiner og endeligt ved at rense vandet lokalt, hvis ikke der findes gode offentlige rensningsanlæg.

Endelig kan man også opsamle regnvand på tage, hvis vandet kan anvendes i virksomheden. Vandbesparelser giver særligt mening i lande med vandmangel - som i mange asiatiske og sydeuropæiske lande.

Spis mindre kød og kør i el-biler

Det er vigtigt at se på energi- og ressourceoptimering i både produktionen og i driften af selve virksomheden. Vi har allerede været inde på alt lige fra nye toiletter til elbil-ladestationer. Vi er nok nede i småtingsafdelingen, men der er alligevel noget at hente her — også ved fx at satse på klimavenlig mad i kantinen.

For de små og synlige ting er vigtige for at vise, at virksomheden går forrest og tænker i grønne valg. Og det er vigtigt, hvis man vil aktivere alle medarbejdere i virksomheden — både af hensyn til klimaet, og fordi det ofte også gør virksomheden mere konkurrencedygtig, hvis ledelsen lytter til medarbejdernes forslag til bæredygtige tiltag.

Stil krav til dine underleverandører

Men noget af det allervigtigste er formentlig at stille krav bagud i leverandørkæden. Ofte er det kun slutproducenten, som møder kunder med en klimaprofil. Underleverandørerne har ingen slutkunder. Så skal der ske forbedringer her, er det virksomheden med slutprodukterne, som må stille kravet til underleverandørerne — på vegne af sine egne slutkunder.

Kravene kan fx være, at de inden for en årrække også har omstillet til vedvarende energi, har gennemført ressourcebesparelser eller anvender bæredygtig transport. Og generelt bør man vælge leverandører med lavt CO2-fodaftryk.

Kun hvis hele ressourcekæden er aktiveret, kan en virksomhed for alvor agere bæredygtigt.


Informationerne i de fem punkter er primært baseret på faglig viden fra CONCITO.

Gør som pensionsselskaberne og diversificer din portefølje med unoterede aktiver

Ny rapport fra brancheforeningen F&P viser, hvordan unoterede aktiver skaber værdi for forsikrings- og pensionsselskaberne. Få inspiration til, hvordan du selv kan kopiere strategien her.

Solenergi: Sådan optimerer vi driften ved hjælp af data og digitale værktøjer

Med intelligent brug af data og nye innovative teknologier i baglommen arbejder Obtons tekniske specialister kontinuerligt på at optimere driften.

3 grunde til at projektrettigheder er en interessant investering

Værdiskabelsen er stor, når et nyt energiprojekt er udviklet helt frem til byggestart. Det er svært at nå dertil, men når det lykkes, er det en attraktiv og efterspurgt vare.

Eksplosiv vækst i solenergi kræver hurtig udrulning af lagringsteknologi

Nye tal viser, at EU-landene installerer ny solkapacitet hurtigere end nogensinde før. Men det kræver samtidig langt mere lagringskapacitet for at udnytte den producerede energi optimalt, lyder det fra Det Europæiske Miljøagentur.