Hos Obton er vi meget bevidste om, at bæredygtighed ikke er noget, vi taler om i politikker og i diverse analyser.
Det er også noget, vi handler på og gør noget ved. Det har indtil videre ført til en række konkrete cases, som beskrives herunder.

Udvalgte placeringer

Vi etablerer gerne solcelleparker på arealer, som ikke er velegnede til andre formål. Det kan fx være på: 

 • Tidligere lossepladser, grusgrave, ved motorvejsstrækninger og industriområder
 • På fabrikshaller, lager- og landbrugsbygninger mv.
 • Store parkeringspladser og udendørsmarkeder, hvor solcellepanelerne fungerer som overdækning

Fokus på biodiversitet

Vi værner om biodiversiteten i vores solcelleparker ved hjælp af flere tiltag:

 • Jorden står uplejet og der er ingen brug af sprøjtegifte
 • Græssende får holder beplantning naturligt nede
 • Vi sætter bistader og insekthoteller op
 • Vi sår/planter vilde blomster, der naturligt hører til i lokalområdet
 • Vi genplanter træer – ofte er vi i byggetilladelserne forpligtede til at plante et nyt træ for hvert træ, vi fælder i forbindelse med byggeriet af en solcellepark

Lokal borgerinddragelse

Vi ønsker i videst muligt omfang at inddrage naboer og lokale borgere, når vi etablerer nye solcelleparker: Det gør eksempelvis på følgende måder: 
 

 • Vi inviterer til festlige åbninger af nye solcelleparker
 • I Holland benytter vi gerne crowdfunding, hvor lokale borgere bliver medejere af en solcellepark, hvorfra de kan købe grøn strøm med rabat
 • Vi opsætter infotavler om solenergi ved store anlæg, som besøges af gæster
 • Vi åbner vores solcelleparker, så de kan fungere som rekreative områder for de lokale

 

Håndtering af affald

 • Vi er med til at fjerne asbest fra gamle tage på en sikker og miljøvenlig måde, når der opsættes nye solcelleanlæg på tage
 • Vi er forpligtede til at håndtere solcelleskrot på en miljøansvarlig måde

 

Artikler om bæredygtighed

Bæredygtighed i fokus hos Obton

Hos Obton arbejder vi med ansvarlige investeringer og integration af ESG-forhold på tværs af hele vores forretning. Læs mere i vores nye Bæredygtighedsrapport.

Solindustrien arbejder på at løse udfordringen med solcelle-skrot

Hvad skal der ske med solcellerne, når de er klar til skrotning? Det spørgsmål står højt på dagsordenen i solindustrien, hvor man arbejder aktivt for at finde bæredygtige løsninger.

Solenergi sætter prisrekord - billigste energiform i historien

Prisen på solenergi er faldet markant, så denne produktionsform nu er den økonomisk mest fordelagtige. Det gør samtidig investering i solenergi yderst interessant.

Genanvendelse af solcellemoduler – her er mulighederne

Hvad sker der med solcellemodulerne, når de ikke længere er i drift. Robin Hirschl, Technical Director i Obton Tech, giver dig svarene her.

Lokalt ejerskab sikrer opbakning til solprojekter

Når almindelige borgere får mulighed for at medfinansiere en solcellepark, som de bor i nærheden af, giver det lokalt ejerskab af et lokalt projekt.

Solcelleparker får dyre- og planteliv til at blomstre

Nye undersøgelser viser, at jordbaserede solcelleparker skaber optimale forhold for både dyr og planter. Det skyldes, at den jord, som solcellepanelerne står på, får fred og ro til at udvikle sig vildt.

Læs også om:

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

ESG-rapport

Læs vores ESG-rapport og få indblik i vores arbejde.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige investeringer.

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG er bygget på internationale retningslinjer.