Status i fonden Obton Solar

Solar-fonden har været i salg i godt et år nu, og vi er allerede godt på vej mod at opbygge en af Europas allerstørste solfonde. Her er en status på, hvor langt vi er med fonden i februar 2023. 

 

Februar 8. februar 2023


Vi har indtil videre indsamlet 843 mio. kroner fra i alt 547 investorer.

Ud af de 547 er 40% investorer hos Obton i forvejen. Vi er meget stolte af de mange geninvesteringer, fordi det vidner om tillid og tilfredshed hos de ”gamle” investorer.

Investeringsstrategi:

I takt med at der kommer kapital ind i Solar-fonden, bliver pengene investeret i nye projekter til fondens projektportefølje.

Godkendelsen af nye projekter sker ud fra en investeringsstrategi, som er lagt i samarbejde mellem fondens investorvalgte bestyrelse og specialister fra Obton.

Investeringsstrategien skal blandt andet sikre en god geografisk spredning på minimum otte forskellige lande, så eventuelle udsving i produktionen udligner hinanden på tværs af landegrænser. Derudover mindsker den geografiske spredning også politiske risici samt valutarisici.

En anden vigtig ting i strategien er at indgå forskellige typer af elsalgsaftaler med aftagere af strømmen fra solcelleparkerne. Det mest optimale set-up er en blanding af elsalgsaftaler, hvor nogle projekter sælger strømmen på langvarige, faste tarifaftaler, mens andre projekter sælger strømmen via de såkaldte PPA’er (Power Purchase Agreements).

PPA'er, der indgås med store kapitalstærke virksomheder eller lokale el-selskaber, har typisk en noget kortere varighed (8-10 år) end tarifaftalerne (15-20 år).    

Projektindkøb i Japan:

Indtil videre har Solar-fonden indkøbt to meget store solprojekter i hhv. Japan og Italien.

Japan har gennem de seneste par år udviklet sig til at være et af de vigtigste markeder for Obton. Det skyldes blandt andet, at Japan stadigvæk tilbyder fornuftige tariffer samtidig med, at der er et stabilt investeringsmiljø og stor, politisk opbakning til grøn energi.

Det japanske projekt i Solar hedder Soma. Det er et meget stort udviklingsprojekt på knap 82,6 MWp, der ligger øst for byen Fukushima.

Da projektet blev indkøbt for 2,3 mia. kroner i oktober 2022, var det en af de største handler nogensinde i Obtons historie. Byggeriet har været i gang siden februar 2022, og solcelleparken forventes at gå i drift i september 2024.

Obton har haft kontor i Tokyo siden 2021. Her sidder både medarbejdere fra Danmark og lokale medarbejdere, som er gode til at afhjælpe sproglige- og kulturelle udfordringer, som vi indimellem oplever.


Soma-projektet i Japan, oktober 2022

Projektindkøb i Italien:

Obton har haft anlæg i Italien i mange år, og det er et marked, som vi kender rigtig godt. I dag har vi et kontor i Milano med 30 medarbejdere og et kontor i Rom med 6 medarbejdere.

Solar-fondens italienske projekt hedder Vialli. Det består af 43 individuelle solcelleparker, som har været i drift i 10-12 år.

Den samlede kapacitet er på 32,6 MWp; projektet blev indkøbt for 1,3 mia. kroner, og pt. gennemgår hele projektet en revamping med udskiftning af moduler og invertere.

Vores erfaring fra revamping af andre projekter er, at det er muligt at løfte produktionen med op til 25%.


Et af anlæggene i Vialli-projektet i Italien

Lovende pipeline:

Udover de to nævnte projekter i Japan og Italien har vi en lovende pipeline af kommende projekter, som den investorvalgte bestyrelse i Solar-fonden løbende vurderer.

Det fortæller vi mere om i takt med, at handlerne falder på plads.

 

To investeringsprodukter i Solar-fonden: 

Ønsker du at investere i Solar-fonden, kan du vælge mellem to produktvarianter: Solar Safe eller Solar Upside. 

De har forskellige kendetegn, som du kan læse mere om herunder.  

Alle projekter

Obton Scale

 • Investering i batteriparker
 • Forventet løbetid på 6-7 år 
 • Gns. årligt afkast på 9,5% (IRR)
 • Indskud fra DKK 1 mio.
 • Risikoklassificering på 6 ud af 7
Læs mere
Åben for tegning

Solar Safe

 • Forventet løbetid på 8-10 år 
 • Gns. årligt afkast på 5% (IRR)
 • Årlig udbytteudbetaling
 • Indskud fra DKK 750.000
 • Risikoklassificering på 3 ud af 7
Læs mere
Åben for tegning

Obton Solar VSO ll

 • Investering med VSO-midler
 • Forv. gns. årligt afkast 7,1% (IRR)
 • Indskud fra DKK 750.000
 • Risikoklassificering på 4 ud af 7
Læs mere
Åben for tegning

Solar Upside

 • Forventet løbetid på 8-10 år 
 • Gns. årligt afkast på 7,4% (IRR)
 • Akkumulerende investering
 • Indskud fra DKK 750.000
 • Risikoklassificering på 4 ud af 7
Læs mere
Åben for tegning