Succes med første strukturerede exitvindue i Obton-fond

Trods en exit-kurs på 1,17 valgte kun 11 ud af 215 investorer at sælge deres aktier i forbindelse med det første strukturerede exitvindue i fonden Solenergi Global. Det lave antal investorer, der har ønsket at komme ud af investeringen, vidner om et stærkt investeringsprodukt, der i høj grad lever op til forventningerne.

Global-fonden blev fuldtegnet og lukket i februar 2016 med en samlet projektsum på lige under 900 mio. kr. Helt fra start var det fastlagt, at investorerne kunne sælge ud efter 5, 10 og 15 år, og i sensommeren 2021 var det derfor tid til at gennemføre det første strukturerede exit i fonden.

Før denne fem-årsrunde blev investorerne i fonden bedt om at tilkendegive deres salgsinteresse. Dertil svarede ca. 6-7 pct., at de var interesserede i at sælge og for at sikre alle disse investorer en exitmulighed, garanterede Obton Finans, at der kunne indløses op til 10 pct. af den samlede kapital samtidig med, at man ville være behjælpelig med salg af aktiver, hvis en større andel af investorerne ønskede at forlade fonden.

Da salgsperioden var overstået, havde 11 ud af 215 investorer valgt at sælge deres aktier til en kurs på 1,17. Obtons investeringsdirektør Oliver Peters er yderst tilfreds, når han ser tilbage på sensommerens første strukturerede exitproces i Solenergi Global.

”Det er første gang, at vi gennemfører et struktureret exit i en af vores fonde, og derfor var vi selvfølgelig spændte på, hvordan det ville gå. Men det er gået over alt forventning. Processen er forløbet glat, og de få investorer, som har ønsket at sælge deres aktier, beviser, at vores investeringskoncept er attraktivt, både på den kortere og længere bane,” siger han.

Global-fonden har en 20-årig budgetperiode, hvor investorerne er stillet et udbytte i udsigt på gennemsnitligt 10 pct. årligt, hvor udbyttet over tid løbende vil stige i takt med, at gælden afvikles. Alligevel kan investorer, der indløser allerede nu efter fem driftsår, realisere et samlet afkast på 60 pct. fordelt på 43 pct. i udbytte og 17 pct. i kursgevinst. Det skal sættes i forhold til det afkast, som investorerne kunne have fået på aktier og obligationer.

God likviditet i solaktier 

Ifølge Oliver Peter viser exit-forløbet, at investorer i Obtons solfonde har god likviditet i deres aktier.

”Vi kan konstatere, at det sagtens kan lade sig gøre for vores investorer at realisere deres solaktier lang tid før budgetperiodens udløb – og vel at mærke til et afkast, der ligger ret tæt på det forventede langsigtede afkast for fonden. Det sender et stærkt signal til alle investorer i Obtons fonde,” vurderer investeringsdirektøren.

At investeringscasen er attraktiv, understreges yderligere af, at en stor del af de Global-aktier, der er blevet solgt, er blevet overtaget af andre eksisterende investorer i samme fond. 

Handlet til fair markedspris

Som led i exit-processen skulle der foretages en værdifastsættelse af aktierne, som både køber og sælger kunne være tilfredse med. Beregningen blev foretaget af Obtons revisor fra BDO, som beregnede værdien ud fra et ”discounted cash flow”, hvor man tilbagediskonterer alle fremtidige pengestrømme til i dag, og trækker nettogælden fra for at finde nutidsværdien. Metoden er anerkendt og udbredt til værdiansættelse af fx aktier.

”Vi mener, at det overordnet set er en god metode til at finde en fair markedspris. Driften af solcelleanlæg er meget forudsigelig. Det betyder, at vi ret nøjagtigt kan forudsige de fremtidige cash flow, fordi de ikke varierer meget fra år til år. Derudover kender vi også priserne på solcelleanlæg og afkastkravene hertil på markedet ret godt, da vi har været i branchen i mere end ti år. Derfor er vi meget komfortable med de vigtigste variabler i DCF-modellen til værdiansættelse af eksempelvis Global-fonden eller andre sol-fonde. Det er jo også samme metode, der typisk anvendes, når man vurderer værdien af børsnoterede aktier,” siger Michel Nimeh, der er Investment Manager for Global-fonden.

Flere optimeringsmuligheder i Global

De investorer, der har beholdt deres aktier i Global-fonden, kan se frem til, at der bliver skabt yderligere værdi i deres investering i fremtiden.

“Vores finansielle og tekniske specialister vurderer, at vi fortsat har gode muligheder for at optimere udvalgte anlæg i porteføljen fremadrettet. Disse optimeringsmuligheder er ikke sat i gang endnu, og derfor er de potentielle ekstra afkastbidrag herfra heller ikke indregnet i det afkast, som de sælgende investorer har modtaget,” forklarer Michel Nimeh.

----------

Sådan ser regnestykket ud for en investor, der har haft aktier for 1 mio. kr. i Global-fonden, og som har valgt at sælge: 
 • Aktier for 1 mio. kr. til kurs 1 i 2015
 • Årlige udbytter på 6-8 pct. udbetalt på baggrund af driftsårene 2015-2020
 • Aktier solgt til exitkurs 1,17 i august 2021
 • Samlede udbytter på investeringen: 430.000 kr.
 • Kursgevinst på 17 pct. efter 6,67 år (6 år, 8 mdr.): 170.000 kr.
 • Samlet resultat: 600.000 kr.

----------

Fakta om fonden Solenergi Global: 
 • Fonden blev udbudt i marts 2014 og fuldtegnet i februar 2016
 • 10 procent i forventet gennemsnitligt årligt udbytte over 20 år
 • Egenkapitalindskud fra investorer: 223 mio. kr.
 • Samlet aktivsum: 894 mio. kr.
 • Antal investorer: 204 efter exit-forløbet i august 2021
 • Antal solcelleparker: 86
 • Fonden ejer solcelleparker i Tyskland, Frankrig, Ungarn, Italien og Belgien
 • Produktionskapacitet: 52 MW svarende til det årlige forbrug i ca. 15.600 husstande
 • Produktionshistorik (index 100): 100,05 i gennemsnit for driftsårene 2015-2020

Obton vinder tarif til to nye solprojekter i Irland

Obton er netop blevet tildelt kontrakter på to solprojekter via den irske støtteordning Renewable Electric Support Scheme (RESS 3).

Obton rykker ind på det svenske solmarked

Sammen med en stærk, svensk partner har Obton netop sikret sig rettighederne til at opføre sin første solcellepark i Sverige. Samarbejdsaftale om flere energiprojekter er på plads.

Solenergi: Derfor satser Obton kun på markanlæg i Danmark

Hos Obton har vi indtil videre valgt kun at fokusere på markanlæg, da det er her, vi får mest grøn energi målt i forhold til indsatsen.

Obton lancerer ny mixfond

Ny mixfond giver investorer adgang til afkast fra udvikling og salg af rettigheder til energiprojekter.