Solenergi: Derfor satser Obton kun på markanlæg i Danmark

Vi har brug for mere solenergi både på marker og tage, hvis vi skal nå de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark. Hos Obton har vi indtil videre valgt kun at fokusere på markanlæg, da det er her, vi får mest grøn energi målt i forhold til indsatsen.


Placeringen af solcelleparker er et emne, som ligger mange danskere på sinde, og som fylder meget i den offentlige debat. Mange peger på taganlæg og parkeringsanlæg som oplagte placeringer fremfor placering på landbrugsjord. 

”Hos Obton anerkender vi bestemt, at tag- og parkeringsanlæg er en del af ligningen, men det er desværre ikke nok, hvis vi vil nå de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark,” forklarer Jacob Bonde, der er Senior Business Development Manager hos Obton og ansvarlig for udvikling af Obtons danske solcelleprojekter.

Han uddyber, at projektøkonomien bag taganlæggene er den overvejende årsag til en langsommere udbygning af denne type anlæg.

”Både tag- og markanlæg bliver udviklet på markedsvilkår, hvor afsætningsmulighederne af den producerede elektricitet og omkostninger til etablering og drift af anlæggene er altafgørende for projektøkonomien,” siger han og fortsætter.

”Vores egne erfaringer viser, at det i Danmark er mere end dobbelt så dyrt at producere en kilowatt-time på et taganlæg end på et markanlæg, hvilket slår direkte igennem på afkastet til vores investorer. Drager vi en parallel til andre lande, så udvikler og opstiller Obton allerede i dag tag- og parkeringsanlæg, hvor de nationale rammevilkår og afsætningsmuligheder er væsentligt bedre end i Danmark.”

Flere benspænd ved taganlæg i Danmark

Ifølge Jacob Bonde er der flere andre aspekter ved taganlæg, der gør, at Obton i dag fokuserer udelukkende på markanlæg.

”For det første står planlægningsindsatsen i taganlæggene ikke mål med den mængde elektricitet, der bliver produceret. Vi skaber altså et markant større bidrag til den grønne omstilling ved at etablere ét stort markanlæg frem for mange mindre taganlæg.”

”Derudover er der en række regulatoriske problemstillinger ved taganlæg, som hindrer optimering af tagprojekterne. Det gælder blandt andet restriktioner i forhold til egetforbrug af den elektricitet, der bliver produceret”, påpeger Jacob Bonde.

Udviklingen følges nøje

Når alt tages i betragtning, er vurderingen hos Obton, at man på nuværende tidspunkt bedst kan være en aktiv spiller i den grønne omstilling på det danske marked ved at fokusere på udviklingen af markanlæg, som samtidig udgør en attraktiv investeringscase for vores danske investorer.

”Vi overvåger dog konstant mulighederne i markedet, og såfremt rammevilkår og projektøkonomien for taganlæg ændrer sig positivt, er det da bestemt en mulighed, at vi i fremtiden også vil udvikle taganlæg i Danmark,” slutter Jacob Bonde.

 

Fakta om solenergi i Danmark:
  • Ifølge Energistyrelsens fremskrivninger forventes der i 2035 samlet set at være installeret 20.000 MW nettilsluttet solenergi i Danmark, hvilket er en femdobling af kapaciteten i dag. Heraf vil taganlæggene udgøre godt 20% af den samlede kapacitet i 2035. Disse tal harmonerer med målsætningerne i Klimaaftalen fra d. 25.juni 2022, som er en bred politisk aftale mellem Folketingets partier.
  • I 2. kvartal 2023 var den samlede kapacitet fra solceller i Danmark ca. 3.372 MW. Til sammenligning havde vindmøller på land en kapacitet på ca. 4.769 MW og havvindmøller en kapacitet på knap 2.300 MW.

Kilder: www.ens.dk, www.regeringen.dk, www.dst.dk

Obtons første danske solcellepark får grønt lys af Skanderborg Kommune

Byrådet i Skanderborg Kommune har netop godkendt etableringen af Østerskov Solenergipark mellem Låsby og Galten. Solcelleparken er en vigtig milepæl for Obton A/S, der har flere danske solprojekter på vej.

Udfordrende 2023 for Obton – vækstplaner er dog uforandrede

Obton mødte flere benspænd i 2023, der bød på underskud og tilbagegang i omsætningen. Men de strategiske ambitioner for fremtiden fastholdes.

Obton-investorer bliver medejere af et af Europas største batteriprojekter

Battery Storage er i øjeblikket en meget eftertragtet investeringsmulighed blandt danske investorer.

Obton vinder tarif til to nye solprojekter i Irland

Obton er netop blevet tildelt kontrakter på to solprojekter via den irske støtteordning Renewable Electric Support Scheme (RESS 3).