Obtons første batterifond er kommet godt fra start

Batterifonden Obton Dynamic har indtil videre to tyske batteriparker i drift. De første erfaringer bekræfter, at der gode indtjeningsmuligheder til fonden.

Januar og februar i år var de første måneder, hvor batteriparkerne i Obton Dynamic var i fuld drift. Dog var opstarten lidt forsigtig i forhold til at udnytte batteriernes fulde kapacitet, fortæller Torsten Lauritsen, der er Head of Battery Storage hos Obton.

”Vi begyndte lidt forsigtigt for lige at se, hvordan batterierne ville performe og for at se, om der måtte være nogle tekniske børnesygdomme til at spænde ben for driften. Heldigvis kan vi konstatere, at alt omkring batteriet ser rigtig lovende ud – både hvad angår teknik og salg af ydelser”.

Torsten Lauritsen, Head of battery Storage hos Obton


Indtjening 8% over budget

Indtjeningen til investorerne i Dynamic-fonden er baseret på tre indtjeningskilder, hvoraf frekvensregulering og strømhandel er de to, der har været i spil indtil videre. Den tredje indtægtskilde er en Grid Peak Reduction-ydelse, som opgøres årligt, og derfor kender vi først resultaterne derfra i starten af 2024.  

Ifølge Torsten Lauritsen ligger bruttoavancen fra de første to måneders drift i de to batteriparker samlet set 8% over budget. ”Vi ser også gode resultater i marts, så generelt ser performance lovende ud.”

Alle systemydelserne foregår via avancerede softwaresystemer. Det betyder, at specielle algoritmer afdækker, hvornår det eksempelvis er gunstigt at tilbyde frekvensregulering af fire timers varighed til elnetoperatørerne, og hvornår det bedst kan betale sig at op- og aflade batterierne.

Både frekvensregulering og strømhandel kan køre hver for sig, men det er også muligt at bruge op til 80% af batteriets kapacitet til frekvensregulering og samtidig bruge resten af kapaciteten på strømhandel.  

Foruden de fjernstyrede systemydelser er begge batteriparker også tilkoblet overvågningssystemer, der reagerer, hvis der opstår tekniske problemer med en eller flere moduler i batterierne.

Stort forretningspotentiale

”Samlet set er det meget tilfredsstillende at få valideret investeringscasen. Vi kan nu med de første realiserede tal bekræfte at der pt. er en god forretning i at handle med strøm og ligeledes i at tilbyde systemydelser til de tyske elnetoperatører. Hos Obton er vi derfor ikke i tvivl om, at der ligger et stort investeringspotentiale i Battery Storage,” slutter Torsten Lauritsen.

Bruttoavance for januar-februar 2023:
 
Fakta om Obton Dynamic:
  • Fonden har to batteriparker i drift i Tyskland
  • Rettighederne til en tredje batteripark er på plads
  • 70 investorer har skudt DKK 220 mio. i egenkapital ind i fonden
  • Fonden blev fuldtegnet i starten af marts 2023

 

Obton vinder tarif til to nye solprojekter i Irland

Obton er netop blevet tildelt kontrakter på to solprojekter via den irske støtteordning Renewable Electric Support Scheme (RESS 3).

Obton rykker ind på det svenske solmarked

Sammen med en stærk, svensk partner har Obton netop sikret sig rettighederne til at opføre sin første solcellepark i Sverige. Samarbejdsaftale om flere energiprojekter er på plads.

Solenergi: Derfor satser Obton kun på markanlæg i Danmark

Hos Obton har vi indtil videre valgt kun at fokusere på markanlæg, da det er her, vi får mest grøn energi målt i forhold til indsatsen.

Obton lancerer ny mixfond

Ny mixfond giver investorer adgang til afkast fra udvikling og salg af rettigheder til energiprojekter.