Obton sælger fransk solprojekt til Ingka Investments

Ingka Investments, som er IKEAs investeringsforretning, har underskrevet en aftale med Obton A/S om at overtage en kommende solcellepark i Frankrig. Obton har udviklet rettighederne til solcelleparken og videresælger nu projektet i Ready-to-build-stadiet. Obton vil stadig fungere som rådgiver i anlægsfasen.


Solcelleparken bliver på 19,6 MW med en årlig produktion på cirka 23 GWh svarende til det årlige forbrug i 6.000 husstande. Parken, der ligger i den franske kommune Langeron, er planlagt til at gå i drift i midten af 2024.  

Ingka Investment har en overordnet målsætning om at være klimapositiv i 2050. Købet af solprojektet Langeron har derfor været en vigtig strategisk prioritering for Ingka Investment, der blandt andet investerer massivt i vedvarende energi og tiltag indenfor cirkulær økonomi.

"Vi er løbende på udkig efter nye vedvarende energiprojekter, som vi kan investere i. Vi vil gerne gøre en god forretning samtidig med, at vi er en ansvarlig forretning,” siger Peter van der Poel, Managing Director i Ingka Investments.

Salget understøtter strategien

Anders Marcus, CEO i Obton, er glad for at kunne levere et solprojekt til en stor spiller som IKEA, der både vægter klimaet højt, men som også ser en god forretning i solenergi.   

”Som en del af Obtons strategi satser vi i stigende grad på at udvikle projekter fra bunden, som derefter videresælges til enten Obtons investorfonde eller andre institutionelle investorer. Salget til IKEA viser, at vi er i stand til at udvikle og sælge attraktive projekter fra bunden. Det er ofte en lang og meget kompliceret proces, som også indebærer en betydelig risiko. Derfor skal der også lyde en stor ros til vores kolleger i Obton France, der står bag udviklingsprojektet.

Om Ingka Investments:
  • Ingka Investments er en del af Ingka Group, der har tre forretningsben: IKEA Retail, Ingka Centres og Ingka Investments. 
  • Ingka-gruppen ejer i øjeblikket 1,7 GW vind- og solcelleanlæg i 15 lande i Europa og Nordamerika og har forpligtet sig til at eje 0,6 GW projekter inden for udvikling eller konstruktion. Derudover udvikler Ingka Group en pipeline på omkring 1 GW onshore vind- og solcellekapacitet og 4,5 GW offshore vindkapacitet.

Obton leverer tilfredsstillende årsregnskab trods udfordringer i 2022

Obton har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2022, der viser et driftsresultat på 321 mio. kr. Samtidig steg omsætningen med hele 73 pct. til 1,1 mia. kr.

Obton lancerer endnu en batterifond

I Obtons nyeste fond, Obton Scale, kan danske investorer igen blive en del af et unikt investeringskoncept, hvor indtjeningen kommer fra lagring af energi i store batteriparker.

Obtons første batterifond er kommet godt fra start

Batterifonden Obton Dynamic har indtil videre to tyske batteriparker i drift. De første erfaringer bekræfter, at der gode indtjeningsmuligheder til fonden.

Stabil-fonden sat til salg

Bestyrelsen i solfonden Obton Stabil har valgt at afsøge mulighederne for at frasælge hele fonden. FIH Partners er hyret til at finde potentielle købere.