Obton leverer tilfredsstillende årsregnskab trods udfordringer i 2022

Hos Obton har vi netop offentliggjort vores årsregnskab for 2022, der viser et driftsresultat på 321 mio. kr. Samtidig steg omsætningen med hele 73 pct. til 1,1 mia. kr.

”2022 var et år, hvor vi blev ramt af mange uforudsigelige begivenheder. Krigen i Ukraine satte den europæiske energiforsyning under pres, hvilket fik energipriserne til at stege voldsomt. Inflationen og renterne steg ligeledes, og vi oplevede udfordringer med de internationale forsyningskæder i forhold til at få leveret nye solcellemoduler,” siger CEO i Obton, Anders Marcus og fortsætter:    

”Set i lyset af disse vanskelige forhold har vi leveret et meget tilfredsstillende årsresultat. Vi har samtidig bevist, at vi står på et solidt og robust forretningsfundament, der kan modstå både uforudsete udfordringer og udgifter – og at vi formår at drage nytte af nye muligheder i et omskifteligt marked,” påpeger han.

Forretningspotentiale i energilagring

På baggrund af begivenhederne i 2022 og de eskalerende klimaforandringer er politikere over hele verden enige om, at der skal opføres langt flere vedvarende energiprojekter i de kommende årtier.

”Den udvikling er vi klar til at tage del i hos Obton. Derudover kan vi også bidrage med battery storage-projekter, som vi vurderer, er et område med et meget stort forretningspotentiale. Mulighederne for at kunne lagre energi er nemlig en helt grundlæggende forudsætning for, at verden kan blive ved med at udbygge de store mængder af vedvarende energi som fx sol- og vindenergi,” siger Anders Marcus.

Obton drifter indtil videre to batteriparker i Tyskland, og der er flere projekter på vej ind i porteføljen.


Læs Obtons årsrapport 2022

Obton sælger fransk solprojekt til Ingka Investments

Obton har udviklet rettighederne til solcelleparken og videresælger nu projektet i Ready-to-build-stadiet. Obton vil stadig fungere som rådgiver i anlægsfasen.

Obton lancerer endnu en batterifond

I Obtons nyeste fond, Obton Scale, kan danske investorer igen blive en del af et unikt investeringskoncept, hvor indtjeningen kommer fra lagring af energi i store batteriparker.

Obtons første batterifond er kommet godt fra start

Batterifonden Obton Dynamic har indtil videre to tyske batteriparker i drift. De første erfaringer bekræfter, at der gode indtjeningsmuligheder til fonden.

Stabil-fonden sat til salg

Bestyrelsen i solfonden Obton Stabil har valgt at afsøge mulighederne for at frasælge hele fonden. FIH Partners er hyret til at finde potentielle købere.