Obton lancerer endnu en batterifond

I Obtons nyeste fond, Obton Scale, kan danske investorer igen blive en del af et unikt investeringskoncept, hvor indtjeningen kommer fra lagring af energi i store batteriparker. De første erfaringer fra tyske batteriparker viser, at det er en god forretning.


Over hele verden investeres der massivt i vedvarende energi – især fra solceller og vindmøller. Det er godt for klimaet, men det skaber samtidig en stadig større udfordring for de forskellige landes elnet, fordi produktionen af vedvarende energi svinger op og ned.

En del af løsningen på denne udfordring er store batteriparker, der på forskellige måder kan optimere udnyttelsen af den vedvarende energi.

For eksempel kan batterierne handle med strøm ved at blive ladet op, når der er overskud af vedvarende energi og bruges til at levere strøm, når efterspørgslen er højere end produktionen; dette kan også bidrage til at stabilisere elnettene. Begge dele er med til at skabe indtjening til investorerne i Obton Scale.

Succesfuld opstart i Tyskland

Obton Scale er efterfølgeren til Obton første batterifond, Obton Dynamic. Den blev fuldtegnet i starten af marts 2023, og i denne fond er to tyske batteriparker i fuld drift indtil videre.

”Bruttoavancen fra de første to måneders drift ligger samlet set 8% over budget. Vi ser også gode resultater fra de to batteriparker i marts, så generelt ser performance lovende ud,” fortæller Anders Marcus, CEO i Obton.

Batteriparkerne styres af avancerede softwaresystemer, som afgør, hvornår det bedst kan betale sig at op- og aflade batterierne og/eller tilbyde stabilisering af elnettet, også kaldet frekvensregulering.

Stort forretningspotentiale

”Samlet set er vi meget tilfredse med, at vi så hurtigt har fået valideret Battery Storage som en solid investeringscase. Ud fra de realiserede tal kan vi konstatere, at forretningsmodellen hænger sammen, og derfor er vi heller ikke i tvivl om, at der både nu og i fremtiden ligger et stort investeringspotentiale i Battery Storage,” siger Anders Marcus.


Fakta om Obton Scale:
  • Fonden kommer til at eje flere batteriparker – primært tyske
  • Investorer kan se frem til et forventet gns. årligt afkast på 9,5% (IRR)
  • Risikoklassificering på 6 ud af 7
  • Målet er at frasælge fonden efter 6-7 års drift  
  • Der skal indsamles 300 mio. kr. i egenkapital til fonden
  • Minimumsinvesteringen er på 1 mio. kr. for at blive investor i fonden

Læs mere om Obton Scale her

Obton sælger fransk solprojekt til Ingka Investments

Obton har udviklet rettighederne til solcelleparken og videresælger nu projektet i Ready-to-build-stadiet. Obton vil stadig fungere som rådgiver i anlægsfasen.

Obton leverer tilfredsstillende årsregnskab trods udfordringer i 2022

Obton har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2022, der viser et driftsresultat på 321 mio. kr. Samtidig steg omsætningen med hele 73 pct. til 1,1 mia. kr.

Obtons første batterifond er kommet godt fra start

Batterifonden Obton Dynamic har indtil videre to tyske batteriparker i drift. De første erfaringer bekræfter, at der gode indtjeningsmuligheder til fonden.

Stabil-fonden sat til salg

Bestyrelsen i solfonden Obton Stabil har valgt at afsøge mulighederne for at frasælge hele fonden. FIH Partners er hyret til at finde potentielle købere.