Investeringsproces

Hos Obton udvikler og køber vi hele tiden nye solcelleparker rundt om i verden. I den forbindelse er afdækning af ESG-faktorer integreret i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige og mere bæredygtige investeringer, hvor både høje afkast og positiv indvirkning på den grønne agenda bliver prioriteret.

Investeringerne sker i tråd med FN's principper for ansvarlig investering (UN PRI) og vores Politik for ansvarlige og bæredygtige investeringer.

Læs mere om, hvordan vi integrerer ESG-risici og -muligheder i investeringsanalyser og beslutningsprocesser i vores Bæredygtighedsrapport.

Læs Bæredygtighedsrapport

Investeringsproces - fra opkøb til afvikling

Obtons indkøbsteams arbejder med afdækning af ESG-faktorer, når der skal investeres nye solcelleprojekter.  Processen indebærer, at der tages stilling til både positive og negative ESG-påvirkninger i alle projekter, som bliver indstillet til Obtons investeringskomité. I den efterfølgende drift og eventuelle fremtidige afvikling bliver ESG-forholdene vurderet løbende. 

Krav til leverandører og samarbejdspartnere

Obton stiller krav om, at vores samarbejdspartnere og leverandører i investeringsprocessen som minimum skal leve op til vores standarder for bæredygtighed og ansvarlighed.

Blandt andet afholder vi os fra at samarbejde med virksomheder eller leverandører, der vurderes at bryde med internationale principper og konventioner.

De tilfælde, hvor vi fortsætter et samarbejde, der har en negativ påvirkning, vil vi følge vores proces for at vurdere parten og indgå i dialog enten direkte eller gennem en rådgiver med henblik på at stoppe eller forebygge hændelser og følge op på aktiviteterne.

Læs om ESG-walk aways i Bæredygtighedsrapporten

 

Læs også om:

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

Bæredygtighedsrapport

Læs første udgave af Obtons Bæredygtighedsrapport og få indblik i vores arbejde med ESG.

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

Interne initiativer

Vi er bevidste om at tage bæredygtige initiativer, der skal gavne miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold.

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG og bæredygtighed er bygget på internationale retningslinjer.