Interne initiativer

Vi anerkender, at vores forretning har indflydelse på miljøet, både lokalt og globalt. Obton-koncernen har derfor indgået aftale om grøn strøm til vores hovedkontor i Aarhus. Vores mål er at blive CO2 neutrale inden 2023.

Derudover har vi implementeret en række mindre tiltag, der skal sikre en grønnere og mere ansvarlig drift af virksomheden. 

  • Der bruges miljøvenligt, naturligt hvidt papir i alle printere
  • Alt papir makuleres og genbruges
  • Der serveres økologisk frugt, mælk og kaffe til medarbejderne
  • Sund frokostordning med fokus på årstidens lokale råvarer

CO2-regnskab for Obton

Som virksomhed ønsker vi at gå forrest i indsatsen for mere vedvarende energi og har derfor valgt selv at investere i adskillige af de solcelleprojekter, vi administrerer.

I 2021 havde vi 100% ejerandel i produktionen af 13.055.782 kWh grøn strøm fra solenergi.

Samme år beløb vores eget CO2-forbrug (bl.a flyrejser, biltransport, indkøbte ting og elforbrug) sig til i alt 1.244 kWh

Medarbejdertrivsel

Det er altafgørende for vores virksomhed, at medarbejdertrivslen er i top. Derfor følger vi løbende op på, om vores medarbejdere er glade og tilfredse - uanset om man er ny eller 'gammel' i jobbet . I dette arbejde indgår vores månedlige medarbejdertrivsels-undersøgelse, som alle medarbejdere deltager i.  

Vi går også højt op i, at vi skal have det sjovt sammen og fejre vores successer i fællesskab. Udover "alt det løse" arrangerer vi hvert år: 

  • Sommerfest og julefrokost
  • Sommer- og julearrangement for familier
  • Fredagsbarer
  • Kick-off-tur
  • To tema-uger
  • Fællestræninger

Læs også om:

Bæredygtige investeringer

Som udbyder af investeringer skal vi opfylde forskellige EU-krav til bæredygtige investeringer.

Cases

Eksempler på konkrete, bæredygtige initiativer, der bl.a. skal fremme biodiversitet og lokal borgerinddragelse.

ESG-rapport

Læs vores ESG-rapport og få indblik i vores arbejde.

Investeringsproces

Vi integrerer ESG-faktorer i hele investeringscyklussen for at skabe modstandsdygtige investeringer.

Principper og retningslinjer

Obtons tilgang til ESG er bygget på internationale retningslinjer.