InformationsmøderNyhedsbrevKarriere Log på

Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen i Obton Fondsmæglerselskab A/S består af følgende personer:

Peter Reedtz: Ejer af Asset Allocation Instituttet og tidligere bankdirektør med mange års erfaring inden for bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder.

 

Lars Bentsen: Advokat/Managing Partner hos advokatfirmaet Innova Law.

 

Andreas Ditlev Duckert: Chief Finance Officer (CFA) og partner hos Obton A/S.

 

 

Direktionen i Obton Fondsmæglerselskab A/S:

Søren Dahlgaard: Adm. Direktør

 

Oplysninger om diversitet og mangfoldighed i bestyrelsen

For at opfylde de krav, der gennem lovgivningen stilles til Obton Fondsmæglerselskab A/S’ sammensætning af bestyrelsen, har selskabets bestyrelse i sin forretningsorden forholdt sig til, hvorledes sammensætningen af bestyrelsen skal sikre, at de til enhver tid siddende medlemmer, er sammensat efter en samlet vurdering af medlemmernes kvalifikationer, erfaring, samt kompetencer inden for de gældende områder, hvor selskabet opererer.

 

Sammensætningen af bestyrelsen søger således at sikre, at medlemmernes diversitet inden for kompetenceområder til sammen sikrer en kollektiv forståelse af virksomhedens aktiviteter og de dertil forbundne risici, således at beslutninger foretaget af bestyrelsen, bliver iværksat under hensyntagen til selskabets altid gældende situation. Bestyrelsen forpligtes til at vurdere, om medlemmernes kollektive viden, erfaring og kompetence er tilstrækkelig til at kunne foretage de til en hver tid bedste beslutninger for selskabet og dets interessenter.

 

Uddannelse af bestyrelse og direktion

For at sikre en effektiv virksomhedsstyring i Obton Fondsmæglerselskab A/S kan selskabet tilbyde introduktions- eller efteruddannelseskurser til selskabets direktion og bestyrelse, såfremt disse finder dette relevant. Dette skal sikre, at såfremt et medlem af direktionen eller bestyrelsen i selskabet finder, at dennes kompetencer ikke er tilstrækkelige for at kunne yde et tilfredsstillende resultat for selskabet, på ad hoc-basis har mulighed for at efteruddanne sig eller blive introduceret til ny viden.

Image

Name

Stilling
Content
Mail
Tlf