‹ TilbageOBTON_KONCENTON_MILJO_0038

De store spillere finder alternativer til obligationer

Renterne er historisk lave, og det er nødvendigt med alternativer, hvis man vil opretholde samme afkast uden at påtage sig ekstra risiko.

De lave renter og manglende afkast på obligationer får flere af de store investorer til at allokere deres porteføljer. For mange handler det ikke om at opnå et højere afkast end tidligere, men om at kunne opretholde det nuværende afkast i nulrentemiljøet.

 

Det er som sådan ikke svært at finde et aktiv med et højt forventet afkast. Udfordringen består i, at med sådanne aktiver følger som oftest en tilsvarende høj risiko. Derfor er det sjældent en farbar vej frem, idet allokeringen i porteføljen skal finde alternativer til de tidligere sikre statsobligationer, der har holdt hånden under porteføljerne i perioder med finansiel turbulens.

 

De store spillere kigger derfor ikke mod opkøb af flere aktier, men finder derimod alternative investeringer attraktive, da de giver et tredje ben i porteføljens sammensætning og derfor typisk vil reducerede porteføljens samlede risiko.

12499_Obton _Freebie _formue _grafik _s 12 (2)

På internationalt plan har helt store spillere som Goldmann Sachs taget de alternative investeringer til sig, og frem mod 2025 har de valgt at investere 1000 milliarder i grøn energi. Banken lægger vægt på, at investorerne efterspørger alternative investeringer på grund af den lave rente hos både FED og ECB.

 

Verdens største formueforvalter, BlackRock, gør ligeledes op med den tidligere tendens, hvor grønne investeringer primært var for dem, der havde fokus på etisk korrekte investeringer. I rapporten ”Adapting Portfolios to Climate” beskriver de fordelene ved at allokere dele af porteføljen over i klimavenlige investeringer.

 

Det danske marked jagter ligeledes alternativer

I Danmark minder billedet om det globale. Her er en god portion af de store investeringshuse og pensionsselskaber også ved at ændre på deres porteføljesammensætning, så de tilpasses nulrentemiljøet.

 

Hos Nordea Pension er man gået helt væk fra at sætte penge i kortsigtede obligationer. Deres seniorstrateg Tina Choi Danielsen peger på, at det ikke længere er muligt at regne sig frem til et positivt afkast på de kortsigtede obligationer, og derfor er det nødvendigt at se sig om efter andre muligheder.

 

Det stiller krav til ens risikovillighed. For tidligere har netop de kortsigtede obligationer været det oplagte bud på en næsten risikofri investering, men i dag mener Nordea, at den eneste mulighed for at undgå risiko, er at lade sine penge stå på en bankkonto. Det kræver dog, at renten modsvarer inflationen, da man ellers helt uden at foretage sig noget vil kunne se sin formue og købekraft svinde ind.

 

Sammenlagt har landets pensionsselskaber 366 mia. kr. placeret i alternative investeringer. Alene i 2016 øger 12 af landets pensionsselskaber sammenlagt eksponeringen i alternativer med 56 mia. kr. Det er et rekordhøjt beløb på ét år.

Private kan også være med

Obton har med sine sol- og vindprojekter nogle produkter, som er uafhængige af finansmarkederne, og derfor er de et stærkt supplement til obligationer i det nuværende nulrentemiljø. Med en investering hos Obton kan du altså tage del i den investeringsstrategi, markedets største investorer lige nu følger.

 

Investeringsformen minder på flere måder om en investering i obligationer. Du spreder din risiko på flere aktivklasser og modtager gennem en årrække løbende afkast på 7-9 pct. i gennemsnit, inden du ved investerings udløb også får dit indskud retur.

 

Se vores aktuelle projekter her.