Obton .com , Windpark II

Vindenergi Windpark II

Med en investering i vores porteføljeprojekt af tyske vindmøller opnår du en forudsigelighed og stabilitet som ved en tysk statsobligation, mens du modtager gns. årlige afkast på 7%.

Obton Vindenergi Windpark II bygger på fundamentet fra den succesfulde forgænger, Obton Vindenergi Windpark. Formålet er, at du som medejer af projektet indgår i et ejerskab af op til 10 vindmøller placeret i Tyskland. Derved opnår du en risikospredning på selve aktivet, der sammen med indtjeningen fra driften skal sikre dig et stabilt og langsigtet udbytte af din investering.

 

Tyskland, som er et foregangsland inden for installation af vedvarende energi. Den store politiske opbakning i landet betyder, at det er muligt at lave 20-årige statsgaranterede aftaler om prisen på møllernes producerede strøm, hvilket minimerer din risiko som investor.

 

ER PROJEKTET ATTRAKTIVT FOR DIG? 

Projektet er både velegnet til investorer, der ønsker at investere i tyske vindmøller for private midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Investerer du for selskabsmidler, er der den fordel, at udlodningerne ikke er skattepligtige.

 

KENDETEGN VED INVESTERING I OBTON VINDENERGI WINDPARK A/S

  • Du får stabile, årlige afkast på 7%
  • Du modtager - hvis du investerer gennem et selskab - udbytterne skattefrit
  • Exit-strategi hvert 3. år
  • Du opnår et alternativ til aktier og obligationer, da dine udbytter er uafhængige af det øvrige marked
  • Du hæfter ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver alene har pant i vindmøllerne
  • Du er selskabsinvestor eller privat investor og kan investere fra DKK 750.000

 

OPNÅ EN TRYG INVESTERING GENNEM OBTON FONDSMÆGLERSELSKAB A/S

Formidling af aktier i Obton Vindenergi Windpark sker gennem Obton Fondsmæglerselskab A/S i henhold til Finanstilsynets regler for finansielle produkter.

 

I forbindelse med salget af aktier, modtager Obton Fondsmæglerselskab A/S et månedligt fee til administration samt 2% af investors samlede tegning i formidlingsprovision. Denne provision betales direkte af Obton A/S og påvirker således ikke investors samlede tegning.

 

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet.