Generationsskifte: undgå dræning af kapital med succession

Ved at investere i solcelleparker kan man gennemføre et generationsskifte med skattemæssig succession. På den måde kan man udskyde en stor del af beskatningen og undgå, at selskabet drænes for 42 pct. af dets kapital.

 

Stifteren af Jysk, Lars Larsen, og Bent Jensen, der er anden generation i aktuator-virksomheden Linak er henholdsvis nummer fire og nummer otte på listen over Danmarks 100 rigeste.

Deres forretninger går godt og indbringer dem millioner, men der er alligevel noget, der kan holde dem oppe om natten. De står begge over for at overdrage store dele af virksomheden til deres børn.

Og det er de ikke ene om. Omkring 20.000 danske virksomheder står foran et generationsskifte i løbet af de kommende år, og tanken om landets høje beskatninger ved en overdragelse, kan nok give de fleste uro i kroppen.

Et generationsskifte kan have store konsekvenser

En ting er generationsskifteskatten på 15 pct., men for de flestes vedkommende skal der også betales en aktieavanceskat på 42 pct. Det er en beskatning af den difference, der er mellem den nuværende ejers anskaffelsessum af virksomheden og den anslåede salgsværdi af virksomheden til den nye ejer.

De to beskatninger lagt sammen kan dræne mange virksomheder i en sådan grad, at det kan have store konsekvenser for den fremtidige drift.

Steen Thomsen, professor ved Center for Corporate Governance, CBS, sagde i 2015 til Børsen, at han så det som et kæmpe problem for danske virksomheder, når de blev ramt af høje beskatninger ved et generationsskifte.

”Beskatningen kan have store konsekvenser for en familieejet virksomhed ved et generationsskifte. Vi ender som ukampdygtige på det globale marked, eller også ender det med, at danske virksomheder lader sig opkøbe af udenlandske investorer.”

Mange virksomheder er klar til et generationsskifte, men støder ofte ind i problemer, fordi et vellykket generationsskifte ikke er noget, man ordner fra den ene dag til den anden.

Mange kan udskyde beskatningen og undgå dræning

Et pejlemærke er at begynde processen mindst tre til fem år før selve overdragelsen. Det giver tid og ro til at planlægge det optimale forløb i samråd med ens advokat og revisor. Det giver også tid til at køre de rette folk i stilling, hvis det for eksempel er et familiemedlem eller en betroet medarbejder, der skal læres op og overtage virksomheden.

Også den høje beskatning i forbindelse med generationsskiftet kan man arbejde med, hvis man er ude i god tid.

Man kan slippe uden om aktieavanceskatten slippe ved at succedere. Det vil sige, at den nye generation kan overtage arvegiverens skattemæssige stilling. Det er herefter alene den nye ejer, som på et senere tidspunkt kan blive beskattet, og fordelen ved det er, at vedkommende kan arbejde videre med selskabets kapital. Succession handler altså kort sagt om at planlægge og time skattebetalingen.

Skattemæssig succession forudsætter, at et generationsskifte sker til nærmeste familie eller til en medarbejder, der har været ansat i mindst tre år.

Derudover må virksomheden ikke være en såkaldt ”pengetank”. Lidt forsimplet kan man definere det som et selskab, hvor mere end 50 pct. af selskabets aktiver er ”pengetanksaktiviteter” – passive investeringer som likvider, udlån, værdipapirer og ejendomme.

Ens aktiver skal altså bestå af mindst 50 pct. aktive investeringer. Dette skal både kunne måles på overdragelsesdagen og som gennemsnittet af de seneste tre årsregnskaber.

 

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: mediaItem
  at Umbraco.Web.ImageCropperTemplateExtensions.GetCropUrl(IPublishedContent mediaItem, Nullable`1 width, Nullable`1 height, String propertyAlias, String cropAlias, Nullable`1 quality, Nullable`1 imageCropMode, Nullable`1 imageCropAnchor, Boolean preferFocalPoint, Boolean useCropDimensions, Boolean cacheBuster, String furtherOptions, Nullable`1 ratioMode, Boolean upScale)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_media_cshtml.Execute() in c:\inetpub\Websites\obton.com\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Media.cshtml:line 22
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at System.Web.Mvc.RazorView.RenderView(ViewContext viewContext, TextWriter writer, Object instance)
  at System.Web.Mvc.BuildManagerCompiledView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.HtmlHelper.RenderPartialInternal(String partialViewName, ViewDataDictionary viewData, Object model, TextWriter writer, ViewEngineCollection viewEngineCollection)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in c:\inetpub\Websites\obton.com\httpdocs\Views\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 20

Kom ud af ”pengetanken”

Har man en pengetank med overvægt af såkaldt passive investeringer, gælder det skattemæssigt om at få nogle af sine aktiver konverteret til aktive investeringer, hvis man ønsker at udskyde avanceskatten ved at succedere.

Solcelleparker og vindmøller betragtes som reel drift, hvilket gør det til en aktiv investering. Et selskabs investering i solcelleparker eller vindmøller kan derfor bringe selskabet ud af pengetankreglen ved at vippe aktivbalancen.

I modellen oven for har en given virksomhed DKK 10 mio. i pengetanken. Der er altså for mange passive investeringer til at succedere. Faktisk er der slet ingen aktive.

Ved at flytte DKK 2 mio. fra den passive pengetank og over i investeringer i solcelleparker eller vindmøller, opnår man aktive investeringer for DKK 8 mio. At beløbet ender på så meget, skyldes, at solcelleparker og vindmøller er finansierede med 75 pct. banklån. Der er altså tale om en gearing af de DKK 2 mio., som du investerer.

Med en startkapital på DKK 10 mio. i passive investeringer, er det muligt at lave fordelingen af passive og aktive investeringer om ved at flytte DKK 2 mio. over i investeringer i solcelleparker eller vindmøller. De vil så vokse til en aktivsum på DKK 8 mio. via gearingen, og man ender derfor med et forhold mellem aktive og passive investeringer på 50/50, så man opfylder kravene til succession.

Det er selvfølgelig væsentligt, at ens balance har så tilpas stor overvægt af aktive investeringer, at balancen holder sig på minimum 50 pct., også selv om aktiemarkedet går op.

Perspektiv

Her hos Obton mener vi, at investeringer i solcelleparker og vindmøller er en god mulighed for at få flere aktive investeringer i sin portefølje. Det er en fordel for dig, der gerne vil forberede et optimalt generationsskifte. Men mere generelt er solcelleparker og vindmøller også en fornuftig investeringsmulighed.

Investeringer i vedvarende energi målt på afkast begynder nu at slå ikke bare investeringer i kul og olie, men også de brede aktieindeks.

Relaterede artikler

Afkast på grønne porteføljer accelererer og topper markedet

Der er flere penge i klimavenlige investeringer end nogensinde, og afkastet overhaler flere andre typer af investeringer. Samtidig gør de en forskel.

Klimakamp og forretning går hånd i hånd for investorer

Klimaet står højt på dagsordenen i disse år. Både nationalt og globalt. Det ses også blandt investorerne.

Boom i grønne investeringer – investorer høster udbyttet

De bæredygtige energiformer har styrket konkurrenceevnen og tiltrækker investorer, der får gode afkast og bidrager til den grønne omstilling.

Rækker din formue til det pensionistliv, du drømmer om?

Vi danskere bliver ældre og ældre, og derfor er det en god idé at tænke et formuebevarende element ind i sin investeringsportefølje.