Bæredygtighed i fokus hos Obton

Bæredygtighed og den grønne omstilling er en vigtig agenda for Obton og for vores investorer. Derfor arbejder vi med ansvarlige investeringer og integration af ESG-forhold på tværs af hele vores forretning. Det kan du læse mere om i vores nye Bæredygtighedsrapport.

”På få år er Obton blevet en af de største aktører i Europa inden for investering i solenergi. Derfor skal vi også tage et medansvar for skubbe tingene i den rigtige retning i forhold til den grønne omstilling.” Sådan siger Anders Marcus, CEO i Obton.

Han påpeger, at arbejdet med bæredygtighed og integration af ESG-forhold kommer til at fylde væsentligt mere for Obton i årene fremover – og at det bliver på tværs af alle aktiviteter i virksomheden. Fx når Obton udvikler eller køber nye solcelleparker, i forvaltningen af de store solfonde og i driften af egen virksomhed.

”Det er vigtigt for både mig, bestyrelsen og resten af organisationen, at bæredygtighed ikke kun er noget, vi skriver om i fine rapporter, prospekter og interne politikker. Bæredygtighed skal være noget, vi gør, og noget vi handler på gennem konkrete målsætninger og handlingsplaner,” fastslår Anders Marcus.   

Grundige ESG-analyser

I 2019 tilsluttede Obton sig FN’s principper for ansvarlige investeringer, også kaldet PRI. PRI er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer. Tilslutningen betyder blandt andet, at Obton i dag har afdækning af ESG (miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold) integreret i alle processer, når der bliver investeret i nye og eksisterende solcelleprojekter rundt om i verden.

”Når vi investerer i dag, tager vi aktivt stilling til ESG-forholdene hos vores leverandører af solcellemoduler og invertere, og vi gør en dyd ud af at vælge de rigtige placeringer og igangsætte tiltag, der kan øge biodiversitet og dyreliv. Den slags tiltag kommer der kun mere af i fremtiden,” lyder vurderingen fra den administrerende direktør.     

Bæredygtighed er godt for investorerne

Ifølge Anders Marcus er et øget fokus på bæredygtighed og ESG også et stort plus for Obtons investorer.

”Vi er overbeviste om, at bæredygtighed og et langsigtet, risikojusteret afkast går hånd i hånd. Når vi afdækker risici omkring miljø, sociale eller ledelsesmæssige forhold og tager aktivt stilling til tingene, mindsker vi nemlig risikoen for, at der er forhold, der kan have negativ indflydelse på vores forretning. Det gælder uanset om, det er driften af vores solcelleparker, indtjening, afkast til investorerne eller Obtons omdømme,” slutter Anders Marcus.

Læs Obtons Bæredygtighedsrapport her

Rapporten beskriver blandt andet vores internationale forpligtigelser, politikker, handlingsplaner, målsætninger samt eksempler på bæredygtige aktiviteter og tiltag.

IEA: Solenergi i eksplosiv vækst – tendensen vil fortsætte

I 2022 har udviklingen af solenergi taget ekstra fart på grund af den globale energikrise. Det lover godt for den grønne omstilling, vurderer Det Internationale Energiagentur (IEA) i en ny rapport.

Grøn infrastruktur skiller sig positivt ud i et svært aktieår

Aktiemarkederne er blodrøde, og verdensøkonomien er presset af inflation og stigende renter. I energisektoren ser det derimod positivt ud.

Solenergi i Danmark – hvor skal anlæggene placeres?

Vi skal have solceller på både tage og marker, hvis vi skal rykke på de ambitiøse mål for den grønne omstilling i Danmark. Hos Obton satser vi på udvikling af de jordbaserede anlæg.

Sådan beskytter du din formue mod inflation

Inflationen i Danmark fortsætter op. Derfor er mange investeringer i risiko for store kursfald.