Sådan fungerer det

Som investor hos Obton Forvaltning A/S bliver du medejer af en lang række store solcelleparker verden over. Vi tager os af alle opgaverne med udvikling, indkøb, finansiering og den løbende drift af solcelleparkerne. Du får til gengæld en klimavenlig investering med et stabilt afkast.  


Før du investerer

Du har mulighed for at deltage i en infoaften eller et webinar, hvor vi gennemgår tendenser på investeringsmarkedet, vores investeringskoncept og aktuelle projekter.

Du kan også booke et personligt møde, hvor en af vores investeringskonsulenter giver dig en uddybende gennemgang af vores projekter med udgangspunkt i din situation.

Mødet har alene til formål at give dig et solidt beslutningsgrundlag. Herefter er det helt op til dig, om du ønsker at gå videre.


Når du investerer

Hvis du beslutter dig for at investere i et af vores projekter, skal du blot henvende dig til din tilknyttede investeringskonsulent. 

Konsulenten sender dig alle de nødvendige dokumenter til gennemlæsning og underskrift. Købsaftalen sendes retur sammen med kopi af dit pas eller kørekort.

Herefter modtager du en officiel bekræftelse på din investering. Når Obton Forvaltning A/S har gennemført en kapitalforhøjelse i dit selskab, bliver dine aktier synlige i dit bankdepot.

 


Efter du har investeret

Når din aktietegning er gennemført, modtager du info om den selskabsansvarlige hos os. 

Du får også login til din personlige investorside, hvor du ca. hver 3. måned modtager et nyhedsbrev om din investering, herunder nøgletal, status på indkøb, parker under opførelse samt drift.

Hvert år aflægges et årsregnskab, og der afholdes generalforsamling, hvor investorer inviteres til at deltage og stille op til bestyrelsen. På generalforsamlingerne aftales årets udbytte (undtagen i de akkumulerende selskaber).

 

Vil du vide mere?

Send et spørgsmål eller tilmeld dig infoaften

Kontakt os Tilmeld infoaften

Hvilke midler kan du investere med?

  1. Selskabsmidler (aktie- eller anpartsselskab), hvor gevinsten ved salg af aktier er skattefri, så længe pengene forbliver i dit selskab.

  2. VSO-midler - opsparede midler i din virksomhedsskatteordning.

  3. Private frie midler, hvor gevinsten beskattes efter almindelige aktieavanceregler.

  4. Pensionsmidler, som står i en ordning i et pengeinstitut. Investeringen må udgøre en vis procentdel af dine pensionsmidler alt efter størrelsen på investeringsbeløbet. 

  5. En kombination af frie midler og pensionsmidler i et pengeinstitut.


Minimumsinvesteringen i vores projekter er 750.000 kr.

Se aktuelle projekter

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede fra Finanssektorens Uddannelsescenter til at formidle muligheder og risici ved investering i vores aktiebaserede investeringsprodukter.

Frank Eilersen, Investeringsdirektør, Obton

Hvad hvis du vil sælge?

Hvis du ønsker at sælge dine aktier, har du tre muligheder:

1: Dine aktier er omsætningspapirer og noteret i værdipapircentralen. Det står dig derfor frit for selv at finde en køber. Din bank vil i den forbindelse varetage overførslen af aktierne.

2: Du kan sætte dine aktier til salg til en kurs, du selv bestemmer, via vores investorportal. Du står selv for kontakten med køber og den efterfølgende overførsel af aktierne i samarbejde med din egen bank og købers bank.

3: Du kan vælge en løsning, hvor Obton Forvaltning A/S' investeringskonsulenter sælger dine aktier for dig. Aftalen gælder kun for salg af aktier fra en nominel værdi af DKK 750.000, og den løber over 6 måneder, hvor du fastlægger en kurs, som investeringskonsulenterne må sælge dine aktier til. 

Lykkes det investeringskonsulenterne at sælge aktierne til en tredjepart, modtager Obton Forvaltning A/S et honorar på 5% af salgssummen. Lykkes det ikke at sælge aktierne, betaler du ikke for servicen.

Strukturerede exitvinduer

Obtons solfonde har forskellige strukturerede exitvinduer. Mulighederne varierer, alt efter hvilken fond du har investeret i.

Typisk kommer det første exitvindue efter 5 års drift. Herefter er der exitvinduer hvert tredje år. Her kan investorer, der ønsker at afhænde deres aktier, sælge dem tilbage til selskabet inden for en bestemt periode.

Bestyrelsen i den pågældende fond skal herefter forsøge at fremskaffe den nødvendige likviditet. I første omgang skal selskabet anvende egen fri likviditet til at opkøbe egne aktier. Hvis flere aktionærer ønskes indløst, kan likviditeten fremskaffes ved re-belåning af solcelleparker eller frasalg af en eller flere solcelleparker.  

En alternativ exitmulighed kan også være frasalg af hele eller dele af porteføljen i en fond. Især et frasalg af en samlet portefølje vil på sigt være en oplagt exitmulighed, da porteføljer af denne størrelse anses som attraktive for institutionelle investorer, der efterspørger solenergiinvesteringer af større volumen.