Risikoindikator

Solenergi Impact har en summarisk risikoindikator på 3 på en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højest.

Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og fremgår af "Dokument med central information", som er udarbejdet til hvert af de fire forskellige investorselskaber i Obton Solenergi Impact.

Dokumentet har til formål at gøre det lettere for investorer at forstå et produkts karakteristika, risici, omkostninger, mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.