Risikoindikator

Solar Safe og Solar Upside har en summarisk risikoindikator på 4 på en risikoskala fra 1-7, hvor 7 er højest.

Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og fremgår af "Dokument med central information", som er udarbejdet til hvert af de fire forskellige investorselskaber i Obton Solar.

Dokumentet har til formål at gøre det lettere for dig som investor at forstå et produkts karakteristika, risici, omkostninger, mulige afkast og tab og at gøre det lettere at sammenligne produktet med andre produkter.