Vindenergi Windpark (Fuldtegnet)

Med en portefølje af flere vindmøller placeret i Tyskland er der god risikospredning i dette aktieprojekt, som giver dig et gns. årligt afkast på 8%.

Obton Vindenergi Windpark kombinerer et solidt afkast med en lav risiko, da samtlige vindmøller i porteføljen er placeret i Tyskland, som er et foregangsland inden for installation af vedvarende energi. Den store politiske opbakning i landet betyder, at det er muligt at lave 20-årige statsgaranterede aftaler om prisen på møllernes producerede strøm, hvilket minimerer din risiko som investor.

Validerede vindrapporter og god risikospredning

I vindmølleprojekter er der altid en risiko forbundet med budgetteringen af vind, men med dette projekt spredes risikoen på forskellige områder i Tyskland, da de 2-6 vindmøller i porteføljen er placeret forskellige steder i landet. Endvidere er der ved opførelsen af hver enkelt mølle udarbejdet uvildige vindrapporter foretaget af anerkendte vindeksperter med erfaring fra området, som danner grundlag for møllernes budgetterede funktion. 

Samlet exit-strategi efter 10 år 

Investering i vindmøller er typisk en investeringscase på 25 år. Hos Obton har vi forsøgt at forkorte investeringshorisonten, da det efter 10 år er hensigten at lave en samlet exit på hele projektet. Dette afhænger i sidste ende naturligvis af, om priserne ved salg er attraktive. Alternativt er det muligt at fortsætte investeringen uændret.

Er projektet relevant for mig?

Projektet er både velegnet til investorer, der ønsker at investere i tyske vindmøller for private midler, pensionsmidler eller selskabsmidler. Investerer du for selskabsmidler, er der den fordel, at udlodningerne ikke er skattepligtige. 

Modtag intropakke - du får:

1: en præsentation af Obton 2: aktuelt investormateriale 3: en invitation til et webinar

Dine fordele helt kort

  • Du får stabile, årlige udbytter på 8% i gennemsnit, baseret på indtægten fra driften af vindmøllerne
  • Du modtager - hvis du investerer gennem et selskab - udbytterne skattefrit
  • Afkastet er uafhængigt af bevægelserne på finansmarkedet
  • Planlagt exit-strategi på hele projektet efter 10 år
  • Begrænset og gennemsigtig risikoprofil
  • Du hæfter ikke for andet end dit egenkapitalindskud, da långiver alene har pant i vindmøllerne
  • Du er selskabsinvestor eller privat investor og kan investere fra DKK 750.000

Opnå en tryg investering med Obton Fondmæglerselskab A/S

Formidling af aktier i Obton Vindenergi Windpark sker gennem Obton Fondsmæglerselskab A/S i henhold til Finanstilsynets regler for finansielle produkter.

I forbindelse med salget af aktier, modtager Obton Fondsmæglerselskab A/S et månedligt fee til administration samt 2% af investors samlede tegning i formidlingsprovision. Denne provision betales direkte af Obton A/S og påvirker således ikke investors samlede tegning.

Alle vores investeringskonsulenter er certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet.