Obton Vindenergi Windpark II

Invester i en portefølje af tyske vindmøller og opnå risikospredning fra aktier og obligationer, faste afregningspriser og et stabilt afkast på 7% p.a.

Obton Vindenergi Windpark II bygger på fundamentet fra den vellykkede forgænger, Obton Vindenergi Windpark, der blev fuldtegnet af mere end 80 investorer med en samlet projektsum på DKK 297 mio.

Som investor i Obton Vindenergi Windpark II bliver du for et indskud på minimum 750.000 kr. medejer af op til 10 landbaserede vindmøller, som er placeret i Tyskland. Derved opnår du en risikospredning på flere møller, samtidig med at du tager del i indtjeningen fra den stabile drift, der giver solide, årlige udbytter på 7% over investeringsperioden.

Tysk statsgaranti giver høj sikkerhed

Tyskland er et foregangsland inden for installation af vedvarende energi. Den store politiske opbakning i landet betyder, at det er muligt at lave 20-årige statsgaranterede aftaler om prisen på den strøm, som vindmøllerne producerer. Dermed minimeres din risiko som investor markant.

Modtag intropakke - du får:

1: en præsentation af Obton 2: aktuelt investormateriale 3: en invitation til et infomøde.

Hvorfor investere i Windpark II?

 • Du får god risikospredning fra fx aktier og obligationer samt på flere forskellige vindmøller
 • Du får gns. årlige udbytter på 7%, baseret på en stabil drift og statsgaranterede strømpriser
 • Du får (som selskabsinvestor) både udbytterne og kursgevinsten skattefrit ind i dit selskab
 • Du får en mere likvid investering end tidligere med løbende exit-muligeder hvert 3. år
 • Du får et solidt driftsaktiv, som ikke påvirkes af bevægelserne på de finansielle markeder
 • Du får en erfaren investeringspartner med +700 energiprojekter under forvaltning
 • Du kan investere fra DKK 750.000 via frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler 

Risikoindikator

Obton Vindenergi Windpark ll scorer 4 (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen, der er lavet ud fra et kompliceret regelsæt, er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer. Du kan læse mere om skalaen her.

Sådan indkøbes vindmøllerne

Vindmøllerne i Obton Vindenergi Windpark II bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Helt overordnet kan indkøbsprocessen inddeles fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt bliver præsenteret for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder vindressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at vindmøllerne kan leve op til de afkastmål, vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Vindenergi Windpark II - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet, og det bliver tilføjet i porteføljen.

 

Institutionelle investorer og pensionskasser har de senere år investeret massivt i vindmøller i deres jagt på et højere risikojusteret afkast end aktier og obligationer. Den mulighed gør Obton tilgængelig for investorer via selskabsmidler, pensionsmidler og frie midler.

Anders Marcus, CEO, Obton

Deltag i en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Vindenergi Windpark II. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

19. august 2020

Musikteatret Holstebro, Holstebro

Book plads
26. august 2020

Restaurant Charlottenlund Fort, Charlottenlund

Fuldt booket
3. september 2020

Varna Palæet, Aarhus

Book plads
9. september 2020

Sonnerupgaard Gods, Hvalsø

Book plads