Obton Solenergi Stabil

Invester i en portefølje af solcelleparker og få risikospredning fra aktier og obligationer, store løbende udbytter og et stabilt, årligt afkast på 8%

Obton Solenergi Stabil er efterfølgeren til to succesfulde aktieprojekter: Obton Solenergi Global og Obton Solenergi Balance. Begge er baseret på indtjeningen fra store porteføljer af europæiske solcelleparker, og de blev fuldtegnede med en samlet aktivsum på over DKK 2,4 mia. Projekterne forløber planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til de over 400 investorer som budgetteret. 

Ligesom i de to forrige projekter, er Obton Solenergi Stabil kommet rigtig godt fra start. Projektet henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, og foreløbigt har mere end 500 investorer valgt at investere over DKK 983 mio. i projektet. Vi er lykkedes med at købe rigtig godt ind til en forrentning, der er lidt højere end det budgetterede afkast på 8% om året. 

Status er, at vi på nuværende tidspunkt har indkøbt solcelleparker i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien og Ungarn for over DKK 2,8 mia. fordelt på mere end 250 forskellige anlæg med en samlet kapacitet på 151 MWp. Størstedelen af disse er allerede i drift og genererer indtægter i projektet. Derfor får nye investorer indtjening fra dag ét. Obton er i øvrigt selv medinvestor med DKK 25 mio.

Fakta: 

 • Investering i en portefølje med solcelleparker i flere lande
 • 8% i gns. årligt afkast - heraf løbende udbytter på 5% p.a.
 • Investering via frie midler, pensionsmidler eller selskabsmidler
 • Minimumsindskud fra DKK 750.000
Download investormateriale

Modtag prospekt

Udfyld formularen og få tilsendt materiale

For at imødekomme et ønske om større likviditet, planlægger vi at børsnotere Obton Solenergi Stabil på Nasdaq i 2020. Dermed vil aktien kunne handles på samme vilkår, som vi kender fra aktiemarkederne.

Anders Marcus, CEO, Obton

Hvorfor investere i Solenergi Stabil?

 • Du får god risikospredning fra fx aktier og obligationer samt på solcelleparker i flere lande

 • Du får et afkast på 8% p.a., hvoraf 5% udbetales som årlige udbytter og resten geninvesteres

 • Du får (som selskabsinvestor) både udbytterne og kursgevinsten skattefrit ind i dit selskab

 • Du får en mere likvid investering end tidligere, når aktien børsnoteres i 2020

 • Du får et solidt driftsaktiv, som ikke påvirkes af bevægelserne på de finansielle markeder

 • Du får Danmarks mest erfarne investeringspartner inden for solenergi med +500 projekter

 • Du kan investere fra DKK 750.000 via selskabsmidler, pensionsmidler og frie midler 

Risikoindikator

Obton Solenergi Stabil scorer 3 (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen, der er lavet ud fra et kompliceret regelsæt, er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer. Du kan læse mere om skalaen her.

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Stabil bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet kan simplificeret betragtes som en tragt, der omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Stabil - hvorefter købsaftalen underskrives og det tilføjes i porteføljen.

 

Porteføljeoversigt for Solenergi Stabil

I porteføljeoversigten for Solenergi Stabil har du mulighed for at læse den aktuelle status for projektet. Du kan bl.a. læse om antallet af investorer, foreløbig aktietegning og investeringssum samt investeringssum i pipeline. 

Du kan også læse fakta om de indkøbte solcelleparker, som er placeret i Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Fx produktionskapacitet, investeringssum, årlig omsætning og forventede afkast.

Hent porteføljeoversigten her

FAQ om Solenergi Stabil

Vil du gerne vide mere om projektet Solenergi Stabil?
Vi har samlet en række svar på de spørgsmål, som vi oftest får af vores potentielle og eksisterende investorer. 

Se FAQ her 

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solenergi Stabil. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage.