Obton Solenergi Stabil (Fuldtegnet)

Solenergi Stabil er fuldtegnet og er blevet afløst af vores aktuelle energiprojekt Solenergi Impact. Du kan læse mere om Solenergi Impact ved at klikke på linket herunder.

Læs mere om Solenergi Impact her


Nøgletal for Solenergi Stabil:
 • Fuldtegning:  Udbudt i oktober 2017 - aktietegning lukket i november 2019 
 • Forventet egenkapitalindskud: DKK 2 mia. 
 • Forventet samlet projektsum: DKK 7,2 mia.
 • Antal investorer: 1.104
 • Antal solcelleparker: 400+  
 • Lande:  Frankrig, Tyskland, Belgien, Italien, Holland, Ungarn og Polen
 • Budgetteret afkast: 8% i gennemsnitligt afkast hvoraf der forventes at blive udbetalt 5% i årligt udbytte
 • Udbytte til investorer: 
  2020: Forventet 5%
 • Produktionsindeks:
  2018: 103

Tilmeld dig webinar

Fornavn
Efternavn
Telefon

Risikoindikator

Obton Solenergi Stabil scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Obton Solenergi Stabil lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Stabil bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Stabil - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.

 

Stabil-projektet i er god drift, og der genereres allerede en fornuftig indtjening i projektet.

Claus Nørgaard Tonsgaard, Selskabsansvarlig, Obton

Porteføljeoversigt for Solenergi Stabil

I porteføljeoversigten for Solenergi Stabil har du mulighed for at læse den aktuelle status for projektet. Du kan bl.a. læse om antallet af investorer, foreløbig aktietegning og investeringssum samt investeringssum i pipeline. 

Du kan også læse fakta om de indkøbte solcelleparker, som er placeret i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Ungarn og Polen. Fx produktionskapacitet, investeringssum, årlig omsætning og forventede afkast.

Hent porteføljeoversigten

Deltag på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og aktuelle energiprojekt. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

1. juni 2022

Lübker Golf Resort, Nimtofte

Book plads
2. juni 2022

Online webinar

Book plads
8. juni 2022

Fredensborg Store Kro

Book plads
14. juni 2022

Den Blå Kirke, Svendborg

Book plads

Referenceprojekter

Obton Solenergi Impact er efterfølgeren til fire andre vellykkede aktieprojekter: 

 • Obton Solenergi Stabil
 • Obton Solenergi Balance
 • Obton Solenergi Global
 • Obton Solenergi Fond II

I alle fire projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne som planlagt. 

Se de vigtigste nøgletal

Mød vores investorer

Vi arbejder hver dag målrettet på at yde en ekstraordinær god service for vores investorer, herunder optimering af driften og dermed afkastet i vores projekter.

Vi indhenter løbende feedback fra vores mere end 4.000 investorer. Den viden bruger vi til kontinuerligt at forbedre og tilpasse vores projekter, processer og kommunikation. Det gør vi, fordi vi ved, at tillid, åbenhed og tilfredse kunder er grundlaget for vores forretning og fortsatte vækst.

Via linket herunder kan du møde flere af vores investorer, som udtaler sig om Obton som investeringspartner og om forløbet af deres investeringer. 

Læs udtalelser fra investorer