Obton Solenergi Stabil

Invester i en portefølje af solcelleparker og opnå risikospredning fra aktier og obligationer samt stabile årlige udbytter og et attraktivt gennemsnitligt afkast på 8% om året.

Obton Solenergi Stabil er efterfølgeren til to succesfulde aktieprojekter: Obton Solenergi Global og Obton Solenergi Balance. Begge er baseret på indtjeningen fra store porteføljer af europæiske solcelleparker, og de blev fuldtegnede med en samlet aktivsum på over DKK 2,4 mia. Projekterne forløber planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til de over 400 investorer som budgetteret. 

Ligesom de to forrige projekter, er Obton Solenergi Stabil kommet godt fra start. Projektet henvender sig til semi-professionelle og professionelle investorer, og foreløbigt har mere end 500 personer valgt at investere over DKK 983 mio. i projektet, hvor Obton selv er medinvestor med DKK 25 mio.

Status er, at vi på nuværende tidspunkt har indkøbt solcelleparker i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien og Ungarn for over DKK 2,8 mia. fordelt på mere end 250 forskellige anlæg med en samlet kapacitet på 151 MWp. Disse er indkøbt til en forrentning, der er lidt højere end det budgetterede afkast på 8%.

Størstedelen af de indkøbte solcelleparker er allerede i drift, og 2018 var den samlede produktion 3% bedre end budgetteret, og i 2019 er produktionen indtil nu godt 10% foran budget. Der genereres således allerede en god indtjening i projektet, hvorfor nye investorer får indtjening fra dag ét.

Modtag prospekt

Udfyld formularen og få tilsendt materiale

Hvorfor investere i Obton Solenergi Stabil?

 • Du får god risikospredning fra fx aktier og obligationer samt på solcelleparker i flere lande
 • Du får et afkast på 8% p.a., hvoraf 5% udbetales som årlige udbytter og resten geninvesteres
 • Du får (som selskabsinvestor) både udbytterne og kursgevinsten skattefrit ind i dit selskab
 • Du får en mere likvid investering end tidligere, når aktien børsnoteres i 2020
 • Du får et solidt driftsaktiv, som ikke påvirkes af bevægelserne på de finansielle markeder
 • Du får Danmarks mest erfarne investeringspartner inden for solenergi med +600 projekter
 • Du kan investere fra DKK 750.000 via selskabsmidler, pensionsmidler og frie midler 
Modtag prospektet og læs mere

For at imødekomme et ønske om større likviditet, planlægger vi at børsnotere Obton Solenergi Stabil på Nasdaq i 2020. Dermed vil aktien kunne handles på samme vilkår, som vi kender fra aktiemarkederne.

Oliver Peters, Investeringsdirektør, Obton

Risikoindikator

Obton Solenergi Stabil scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Obton Solenergi Stabil lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Stabil bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet kan simplificeret betragtes som en tragt, der omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Stabil - hvorefter købsaftalen underskrives og det tilføjes i porteføljen.

 

Porteføljeoversigt for Solenergi Stabil

I porteføljeoversigten for Solenergi Stabil har du mulighed for at læse den aktuelle status for projektet. Du kan bl.a. læse om antallet af investorer, foreløbig aktietegning og investeringssum samt investeringssum i pipeline. 

Du kan også læse fakta om de indkøbte solcelleparker, som er placeret i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Ungarn. Fx produktionskapacitet, investeringssum, årlig omsætning og forventede afkast.

Hent porteføljeoversigten

FAQ om Obton Solenergi Stabil

Læs svar på ofte stillede spørgsmål fra investorer

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solenergi Stabil. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

21. august 2019

Hotel Europa, Aabenraa

Book plads
28. august 2019

Hindsgavl Slot, Middelfart (fuldt booket)

Book plads
4. september 2019

Hestkøbgaard, Furesø (fuldt booket)

Book plads
18. september 2019

Randers FC Konference, Randers

Book plads

Referenceprojekter

Obton Solenergi Stabil er efterfølgeren til tre andre vellykkede aktieprojekter: 

 • Obton Solenergi Balance
 • Obton Solenergi Global
 • Obton Solenergi Fond II

I alle tre projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne. 

Se de vigtigste nøgletal