Solenergi Stabil VSO ll (Fuldtegnet)

Som investor i Obton Solenergi Stabil VSO ll har du mulighed for at investere for opsparede midler i din VSO. Du bliver medejer af et veletableret aktieprojekt bestående af 400+ solcelleparker fordelt i otte forskellige lande, samtidigt med at du opnår et årligt afkast på 6,79% og gør en vigtig forskel for vores klima.

Du opnår mange fordele ved at investere ind i et projekt , der allerede er i gang: Det betyder bl.a.:

  • Dokumenteret positiv produktionshistorik siden 2018
  • Første udlodning medio 2021 (på baggrund af driftsåret 2020)
  • Solcelleparker til en værdi af DKK 7,2 mia. er allerede tilføjet porteføljen

Du kan forvente et gns. årligt afkast på 6,79% som investor i Obton Stabil VSO ll.

Heraf bliver 3,7% udloddet som fast, årligt udbytte til investorerne, mens Obton Solenergi Stabil A/S geninvesterer den resterende del af overskudslikviditeten i flere solcelleparker.

Som investor får du dermed glæde af de løbende udbytter, mens du samtidigt øger værdien af dine aktier, i takt med at der bliver foretaget yderligere investeringer.

I praksis bliver investorer i Obton Stabil VSO ll medejere af Obton Stabil Privatinvestor A/S, der er et selskab med mere end 360 investorer.

Minimumsinvestering fra DKK 750.000.

Tilmeld dig webinar

Fornavn
Efternavn
Telefon

Status på Solenergi Stabil:

Aktieprojektet blev udbudt i oktober 2017, og den ordinære aktietegning blev lukket i november 2019 fordelt på 1.104 private, selskabs- og institutionelle investorer.

Egenkapitalindskuddet er indtil videre på DKK 2 mia., og der er investeret DKK 7,2 mia. i konkrete solcelleparker ud af den budgetterede aktivsum på DKK 8 mia. 

Stabil-projektet ejer mere end 400 solcelleparker fordelt i  Frankrig, Tyskland, Belgien, Italien, Holland, Ungarn, Polen og Canada. 

Strømproduktionen går godt. Produktionsindekset for 2019 lå på 105,5. I 2018 lå det på 103. I 2020 er produktionen foreløbigt også foran budget.

Risikoindikator

Obton Solenergi Stabil VSO ll scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Obton Solenergi Stabil lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Stabil er blevet indkøbt i takt med, at kapitalen blev indskudt i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

  1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

  2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

  3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

  4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

  5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Stabil - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.

Stabil-projektet i er god drift, og der genereres allerede en fornuftig indtjening i projektet.

Claus Nørgaard Tonsgaard, Selskabsansvarlig, Obton

Mød vores investorer

Vi arbejder hver dag målrettet på at yde en ekstraordinær god service for vores investorer, herunder optimering af driften og dermed afkastet i vores projekter.

Vi indhenter løbende feedback fra vores mere end 3.400 investorer. Den viden bruger vi til kontinuerligt at forbedre og tilpasse vores projekter, processer og kommunikation.

Det gør vi, fordi vi ved, at tillid, åbenhed og tilfredse kunder er grundlaget for vores forretning og fortsatte vækst.

Via linket herunder kan du møde flere af vores investorer, som udtaler sig om Obton som investeringspartner og om forløbet af deres investeringer. 

Læs udtalelser fra vores investorer