Obton Solenergi Impact (fuldtegnet)

Investér i et af Europas største energiprojekter og gør en positiv forskel for klimaet, samtidig med at du opnår et forventet årligt afkast på 6,29%.

Obton Solenergi Impact er efterfølgeren til vores tre succesfulde energiprojekter: Obton Solenergi StabilObton Solenergi Balance og Obton Solenergi Global

Alle er baseret på indtjeningen fra store porteføljer med europæiske solcelleparker. Projekterne forløber planmæssigt, og de ca. 1.700 investorer kan glæde sig over, at de mange solcelleparker producerer bedre end budgetteret, og at der bliver udbetalt udbytter som planlagt.

Siden Obton Solenergi Impact blev lanceret ultimo 2019, har der været en stor interesse for projektet. Indtil videre har mere end 1.500 investorer valgt at investere i projektet, og den samlede aktietegning har rundet 2,34 mia. kr. 

I løbet af 2020 kom de første solcelleparker i Tyskland og Italien ind i porteføljen og kunne
bidrage med indtjening i projektet. I 2021 er der indtil videre indkøbt flere anlæg i Irland, Italien, Holland, Polen, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Japan og Australien.

Kendetegn for Obton Solenergi Impact:
 • Forventet årligt afkast på 6,29% 
 • Investering, der ikke korrelerer med de finansielle markeder
 • Et stabiliserende supplement til aktier og obligationer
 • To produktvarianter - Impact Udbytte og Impact Akkumulerende
 • En dokumenteret klimavenlig investering med direkte effekt i form af grøn strøm
 • Baseret på gennemtestet koncept med 10+ års drift af solcelleparker
 • Summarisk risikoindikator på 3 på risikoskala (1 lavest, 7 højest)
 • Minimumsindskud på DKK 750.000

Anmod om plads på infoaften

Der er et begrænset antal pladser til vores infoaftener. Vi behandler din anmodning og vender tilbage hurtigst muligt.

Fornavn
Efternavn
Telefon

Vælg mellem 2 produktvarianter

For at imødekomme forskellige behov hos vores investorer tilbyder vi i Solenergi Impact to produktvarianter, som du kan læse mere om nedenfor.

1: Impact Udbytte

I Impact Udbytte opnår du en gennemsnitlig forrentning af dit indskud på 8,77% over en periode på 20 år. 

Det betyder, at du får udloddet den ene del af driftsoverskuddet som årlige udbytter. Den resterende del geninvesteres i nye solcelleparker og øger projektets indre værdi.

Din første strukturerede exitmulighed ligger efter det femte år. Herefter har du en fast exitmulighed hvert tredje år, hvor du altid kan sælge dine aktier. Du kan dog også altid frit sælge via vores investorbørs, når det passer dig.

2: Impact Akkumulerende

I Impact Akkumulerende opnår du en gennemsnitlig forrentning af dit indskud på 11,9% over en periode på 20 år.

I dette produkt er der ingen udlodning - til gengæld geninvesteres hele det årlige driftsoverskud i nye solcelleparker.

I Impact Akkumulerende får du én fast, årlig exitmulighed, hvor vi tilbyder at tilbagekøbe dine aktier. Jo længere tid du beholder dine aktier, des højere bliver dit afkast dog.

Det skyldes, at effekten af renters rente stiger eksponentielt og virkelig gør en forskel efter en årrække.

Risikoindikator

Solenergi Impact scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Solenergi Impact lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Vil du vide mere?

Book et møde eller deltag i infoaften

Intern rente på 6,29%

Det gennemgående afkasttal i dette projekt er den interne rente IRR (Internal Rate of Return) på 6,29%. Afkastet bruges som rettesnor, når solcelleparker tilføjes Obton Solenergi Impact. Solcelleparkerne skal som minimum give en gennemsnitlig IRR på minimum 6,29% over en 30-årig budgetperiode.

IRR-tallet er lig med den diskonteringsrente, der i en betalingsrække bestående af investeringen og de fremtidige pengestrømme giver en nutidsværdi på 0. Det vil sige det forventede afkast på investeringen.

Det årlige afkast skal opnås igennem:

 • Investeringsstrategien og processen i forbindelse med opkøb af solcelleparker til et gennemsnitligt IRR på minimum 6,29%
 • En stabil drift af de tilføjede parker
 • Geninvestering af overskudslikviditet
 • Helt eller delvist frasalg af solcelleparker

Referenceprojekter

Obton Solenergi Impact er efterfølgeren til tre andre vellykkede aktieprojekter: 

I alle tre projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne. 

Se de vigtigste nøgletal

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Impact bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due diligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Impact - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.

 

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solenergi Impact. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

28. juni 2022

Online webinar

Book plads
13. juli 2022

Sommerwebinar om solinvesteringer

Book plads
2. august 2022

Sommerwebinar om solinvesteringer

Book plads
10. august 2022

Marienlyst Strandhotel

Book plads

Mød vores investorer

Vi arbejder hver dag målrettet på at yde en ekstraordinær god service for vores investorer, herunder optimering af driften og dermed afkastet i vores projekter.

Vi indhenter løbende feedback fra vores mere end 4.000 investorer. Den viden bruger vi til kontinuerligt at forbedre og tilpasse vores projekter, processer og kommunikation. Det gør vi, fordi vi ved, at tillid, åbenhed og tilfredse kunder er grundlaget for vores forretning og fortsatte vækst.

Via linket herunder kan du møde flere af vores investorer, som udtaler sig om Obton som investeringspartner og om forløbet af deres investeringer. 

Læs udtalelser fra investorer