Obton Solenergi Impact

Invester i et af Europas største energiprojekter og gør en positiv forskel for klimaet, samtidig med at du opnår et gns. årligt afkast på 7-12% afhængigt af, hvornår du sælger dine aktier.

Obton Solenergi Impact er efterfølgeren til vores tre succesfulde energiprojekter: Obton Solenergi StabilObton Solenergi Balance og Obton Solenergi Global

Alle er baseret på indtjeningen fra store porteføljer med europæiske solcelleparker. Projekterne forløber planmæssigt, og de ca. 1.700 investorer kan glæde sig over, at de mange solcelleparker producerer bedre end budgetteret, og at der bliver udbetalt udbytter som planlagt.

Siden Obton Solenergi Impact blev lanceret ultimo 2019, har der været en stor interesse for projektet. Indtil videre har godt 175 investorer valgt at investere i projektet, og den samlede aktietegning er på ca. 240 mio. kr. Målsætningen er at rejse en samlet egenkapital på 3 mia. kr., som vil resultere i en aktivsum på ca. 12 mia. kr.

Her i foråret 2020 er de første solcelleparker på vej ind i porteføljen. Det drejer sig om to store anlæg i hhv. Tyskland og Irland.
  

Kendetegn for Obton Solenergi Impact:
 • Gennemsnitligt årligt afkast på 7-12% - afhængigt af din tidshorisont
 • Investering, der ikke korrelerer med de finansielle markeder
 • Et stabiliserende supplement til aktier og obligationer
 • To produktvarianter - Impact Udbytte og Impact Akkumulerende
 • En dokumenteret klimavenlig investering med direkte effekt i form af grøn strøm
 • Baseret på gennemtestet koncept med 10+ års drift af solcelleparker
 • Summarisk risikoindikator på 3 på risikoskala (1 lavest, 7 højest)
 • Minimumsindskud på DKK 750.000

Modtag prospekt

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Solenergi Impact

Vælg mellem 2 produktvarianter

For at imødekomme forskellige behov hos vores investorer tilbyder vi i Solenergi Impact to produktvarianter, som du kan læse mere om nedenfor.

1: Impact Udbytte

I Impact Udbytte opnår du et stabilt årligt afkast på 7-9% over en periode på 5 til 20 år. 

Det betyder, at du får udloddet den ene del af driftsoverskuddet som årlige udbytter. Den resterende del geninvesteres i nye solcelleparker og øger projektets indre værdi.

Din første strukturerede exitmulighed ligger efter det femte år. Herefter har du en fast exitmulighed hvert tredje år, hvor du altid kan sælge dine aktier. Du kan dog også altid frit sælge via vores investorbørs, når det passer dig.

2: Impact Akkumulerende

I Impact Akkumulerende opnår du et afkast på 7-12% over en periode på 5 til 20 år.

I dette produkt er der ingen udlodning - til gengæld geninvesteres hele det årlige driftsoverskud i nye solcelleparker.

I Impact Akkumulerende får du én fast, årlig exitmulighed, hvor vi tilbyder at tilbagekøbe dine aktier. Jo længere tid du beholder dine aktier, des højere bliver dit afkast dog.

Det skyldes, at effekten af renters rente stiger eksponentielt og virkelig gør en forskel efter en årrække.

Risikoindikator

Solenergi Impact scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Solenergi Impact lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Vil du vide mere?

Book et møde eller deltag i infoaften

Referenceprojekter

Obton Solenergi Impact er efterfølgeren til tre andre vellykkede aktieprojekter: 

I alle tre projekter forløber driften planmæssigt, og der er blevet udbetalt udbytter til investorerne. 

Se de vigtigste nøgletal

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Impact bliver indkøbt i takt med, at kapitalen indskydes i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

 1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

 2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

 3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

 4. Teknisk og juridisk due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

 5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Impact - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.

 

Hør mere om projektet på en infoaften

På vores infoaftener får du indsigt i det aktuelle investeringsmarked, vores investeringskoncept og Obton Solenergi Impact. Efter præsentationen er der mulighed for at stille spørgsmål, og vi slutter aftenen af med en god middag. Det er gratis og uforpligtende at deltage. 

19. august 2020

Musikteatret Holstebro, Holstebro

Book plads
26. august 2020

Restaurant Charlottenlund Fort, Charlottenlund

Fuldt booket
3. september 2020

Varna Palæet, Aarhus

Book plads
9. september 2020

Sonnerupgaard Gods, Hvalsø

Book plads

Mød vores investorer

Vi arbejder hver dag målrettet på at yde en ekstraordinær god service for vores investorer, herunder optimering af driften og dermed afkastet i vores projekter.

Vi indhenter løbende feedback fra vores mere end 2.500 investorer. Den viden bruger vi til kontinuerligt at forbedre og tilpasse vores projekter, processer og kommunikation. Det gør vi, fordi vi ved, at tillid, åbenhed og tilfredse kunder er grundlaget for vores forretning og fortsatte vækst.

Via linket herunder kan du møde flere af vores investorer, som udtaler sig om Obton som investeringspartner og om forløbet af deres investeringer. 

Læs udtalelser fra investorer

Vil du investere for VSO-midler?

Få gennemsnitligt årligt afkast på 6,79%