Obton Impact VSO ll A/S

Som investor i Obton Impact VSO ll A/S har du mulighed for at investere for opsparede midler i din VSO. 

Du bliver indirekte medejer af Obton Solenergi Master Impact P/S, der ejes af bl.a. Obton Impact Akk. Privat A/S og Obton Impact Udbytte Privat A/S.

Projektet Obton Solenergi Impact er allerede i gang, og det har nogle fordele for dig som investor.

  • Dokumenteret positiv produktionshistorik siden 2020
  • Egenkapital er investeret i solcelleparker i 10 lande
  • Projektet har allerede en lang række solcelleparker i drift eller under opførelse, og der er endnu flere på vej.

Som investor i projektet kan du forventes at modtage et afkast på 6,05% p.a. fra ejerskab og drift af solcelleparkerne.

Der er tale om et rent akkumulerende investeringsprodukt, og afkastet vil derfor ikke blive udloddet som udbytte. Det udbytte, der vil blive udbetalt til selskabet fra Obton Impact Udbytte Privat A/S, vil blive brugt til at  dække de løbende omkostninger i Obton Impact VSO ll A/S.

Minimumsinvestering fra DKK 750.000.

Modtag materiale

Udfyld formularen og få tilsendt materiale om Impact VSO ll

Status på Solenergi Impact:

Aktieprojektet blev udbudt i november 2019, og den ordinære aktietegning blev lukket primo 2022.

Der er flere end 1.500 private, selskabs- og institutionelle investorer, der har investeret knap 2,6 mia. kr. i projektet.

Der er indtil videre indkøbt anlæg i Tyskland, Irland, Italien, Holland, Polen, Ungarn, Japan, Grækenland, Chile og Australien.

Risikoindikator

Obton Impact VSO ll A/S scorer et 3-tal (middel-lavt niveau) på den summariske risikoindikator, der går fra 1-7, hvor 1 er laveste og 7 er højeste risiko. Beregningen er påkrævet af Finanstilsynet og har til formål at vejlede og beskytte investorer.

Til sammenligning vil en portefølje med blandede aktier typisk score et 5-tal. Dvs. at man her påtager sig en større risiko. Omvendt vil en portefølje primært bestående af stats- og realkreditobligationer typisk score et 2-tal. Obton Solenergi Impact lægger sig dermed tæt op ad en portefølje bestående af obligationer målt på risiko, mens afkastet fra vores solcelleprojekter historisk set er på niveau med aktier.      

Du kan læse mere om skalaen her eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne.

Sådan indkøbes solcelleparkerne

Solcelleparkerne i Obton Solenergi Impact bliver indkøbt i takt med, at kapitalen blev indskudt i selskabet. Indkøbsprocessen i projektet omfatter fem faser:

  1. Screening af markedet på baggrund af vores veludbyggede netværk, der gør, at vi dagligt præsenteres for nye investeringsmuligheder.

  2. Analyse af variabler, herunder solressource, finansiering og driftsomkostninger.

  3. Finansiel gennemgang af økonomi og budgetter baseret på vores egen analysemodel.

  4. Teknisk, juridisk og ESG due dilligence foretaget af uvildige, eksterne rådgivere, der sikrer, at solcelleparkerne kan leve op til de afkastmål, som vi har stillet op.

  5. Godkendelse af projektet - foretaget af bestyrelsen i Obton Solenergi Impact - hvorefter købsaftalen bliver underskrevet og tilføjet til porteføljen.