Obton Dynamic (Fuldtegnet)

Som investor i Obton Dynamic bliver du en del af en fond med tre tyske batteri-parker. Du kan se frem til et forventet gns. årligt afkast på 10% (IRR), der vil blive realiseret allerede efter 6-7 år. Herefter er det målsætningen at videresælge hele fonden. 


Verden over investeres der massivt i vedvarende energi. Men for at lykkes med omstillingen til vedvarende energi, har vi brug for at kunne lagre strøm. Vedvarende energi er nemlig kendetegnet ved, at produktionen kan svinge op og ned i takt med vejret.

Der bliver ikke udbetalt løbende udbytte til investorerne, da det er en akkumulerende fond. I stedet vil opsparet likviditet som udgangspunkt blive geninvesteret i nye batteri- eller solprojekter.

Kort om Obton Dynamic:
  • Samlet egenkapitalindskud på 220 mio. kr. 
  • Forventet gns. årligt afkast (IRR) på 10% efter alle omkostninger og skat 
  • Minimumsinvestering på 2 mio. kr. 
  • Fonden forventes videresolgt efter kun 6-7 år 
  • Ingen løbende udbytter. Likviditeten geninvesteres

Der er tale om en illikvid investering med en risikoklassificering på 6 ud af 7. Du finder flere fakta om investeringen i 'Dokument med Central information'. Se dokumentet for privatinvestorer her og selskabsinvestorer her

Anmod om plads på infoaften

Der er et begrænset antal pladser til vores infoaftener. Vi behandler din anmodning og vender tilbage hurtigst muligt.

Fornavn
Efternavn
Telefon

Indkøb til batteri-fonden

Obton A/S har allerede nu indkøbt to tyske batteriparker, der vil blive tilkøbt af Obton Dynamics masterfond fra Obton A/S og dermed komme til at indgå i Obton Dynamics portefølje.

De to anlæg har en samlet kapacitet på 32 MWh og vil levere strøm til elselskabet Mitnetz, der driver et af de største elnet i Tyskland. Begge anlæg forventes at gå i drift inden udgangen af 2022. Derudover forventer vi at indkøbe endnu et tysk batterianlæg, der vil gå i drift i løbet af 2023.

Batteriparkerne i Obton Dynamic finansieres gennem dels egenkapitalindskud fra fondens investorer og dels via långivning fra banker. Lånekreditorerne har alene sikkerhed i batteriparkerne, hvorfor den maksimale risiko for investor kun er det kontante indskud. 

Stort behov for lagring

Produktion af vedvarende energi svinger op og ned hen over et døgn og i takt med vejret.

Imidlertid er energinettene i de enkelte lande ikke designet til at skulle håndtere store udsving i produktionen, og det medfører, at man ultimativt kan blive nødt til at afkoble solcelleparker, når solen står højt på himlen, og bremse vindmøller, når vinden blæser.

Konsekvensen er en langsommere omstilling til vedvarende energi og større udsving i elpriserne til ugunst for både forbrugere og ejerne af den vedvarende energiproduktion.

For at højne udnyttelsen af den vedvarende energiproduktion har vi brug for lagring, der kan hjælpe med at balancere forholdet mellem udbud og efterspørgsel.