Obton støtter FNs principper for ansvarlige investeringer


Som virksomhed ønsker vi at arbejde for en mere retfærdig og ansvarlig verden. Derfor har vi valgt at tilslutte os FNs prinicpper for ansvarlige investeringer, hvorved vi støtter følgende seks principper (Principles for Responsible Investment, PRI):

  1. Vi vil indarbejde ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningsprocessen.

  2. Vi vil være aktive investorer og praktisere ESG-forhold i investeringspolitik.

  3. Vi vil arbejde på at afdække ESG-forhold i de virksomheder, vi investerer i.

  4. Vi vil arbejde for accept og implementering af principperne inden for den finansielle sektor.

  5. Vi vil samarbejde, hvor det er muligt, for at forbedre vores effektivitet i forbindelse med implementeringen af principperne.

  6. Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremskridt i processen med at implementere principperne.

Med ESG-forhold menes Environmental, Social og Governance, hvilket i praksis betyder, vi undersøger miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i de solenergi-selskaber, vi investerer i.

Læs mere om FN-netværket og principperne på PRI (Principles for Responsible Investment) organisationens hjemmeside: www.unpri.org 

Vi støtter op om FNs verdensmål

Med over 800 energiprojekter fordelt i blandt andet Tyskland, Frankrig og Holland, er Obton med til at levere grøn strøm til lokalbefolkninger ud over Europa.

Blandt andre landmænd og virksomhedsejere får installeret solceller ovenpå tage og producerer dermed strøm, som de til dels selv aftager, dels sælger til lokale bysamfund - til glæde for både erhvervsliv, lokalbefolkning og miljøet.

Verden har brug for mere vedvarende energi

Obton er én af Europas store spillere på solenergimarkedet og ser i de kommende år frem til at udvide aktiviteterne yderligere. Vores arbejde ligger i direkte forlængelse af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som blandt andet tilsigter, at alle mennesker i 2030 skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

FN fremhæver selv solenergi som én af vejene til målet. Også FN's verdensmål om at handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser, harmonerer med forøgelse af antal globale solcelleanlæg. Det er nødvendigt at begrænse udledningen af drivhusgasser, hvis vi vil stoppe de menneskeskabte klimaforandringer – og solenergi er en oplagt vej til dette.

Solenergi hjælper virksomheder til et grønnere CO2-regnskab

Som virksomhed ønsker vi at gå forrest i indsatsen for et bæredygtigt miljø og har derfor valgt selv at investere i adskillige af de solcelleprojekter, vi administrerer.

I 2018 havde vi 100% ejerandel i produktionen af 4.128.879 kwh grøn strøm fra solenergi. Samme år beløb vores eget CO2-forbrug (flyrejser, biltransport og elforbrug) sig til i alt 132.422 kilo CO2, svarende til i alt 218.777 kwh.

Vi har dermed et plus på vores CO2-balance på ikke mindre end 3.910.102 kwh mere, og kan dermed se tilbage på et flot CO2-regnskab for 2018.

Nødvendigt indsatsområde for erhvervslivet

Et fortsat afbalanceret CO2-regnskab er et vigtigt mål for Obton i årene, der kommer – et område, vi også oplever en stigende interesse for hos de af vores investorer, der er virksomhedsejere.

Ny lovgivning har pålagt et øget antal virksomheder at beskrive deres ESG aktiviteter (Environment, Social og Governance) i årsrapporten, og en investering i solenergi er et godt eksempel på, hvordan en sådan aktivitet kan se ud.

Med en investering i vedvarende energi opnår virksomheder, udover et årligt udbytte, desuden en unik mulighed for at forbedre konkurrenceevnen i forhold til deres brand.

I takt med at forbrugere i stigende grad får øjnene op for behovet for en grøn omstilling, er et grønt fokus et helt nødvendigt indsatsområde for erhvervslivet.