Kilder og datagrundlag

Formålet med denne CO2-beregner er at pege på de største CO2-udledninger i en privat husstand eller en virksomhed med henblik på at finde ud af, hvor meget CO2-udledning man er ansvarlig for. Det er nødvendigt at indsamle information om den pågældendes husstand eller virksomheds forbrug for at kunne udregne den specifikke udledning.

CO2-beregneren er udarbejdet i samarbejdet med Dansk Teknologisk Universitet (DTU).

Udregningen tager udgangspunkt i produktionen fra solcelleparker til en samlet værdi af DKK 6 mia. Solcelleparkerne producerer årligt 558.174.000 kWh grøn strøm om året.

En investering i et  solenergiprojekt hos Obton giver en ejerandel af den grønne strøm, som solcelleparkerne producerer. Data fra EPA (United States Environmental Protection Agency) viser, at 1 kg CO2 svarer til 1,42 kWh, hvorfor CO2-beregneren kan udregne, hvor stor en CO2-besparelse en investering i et solenergiprojekt giver.”

Både Obton A/S og DTU tager forbehold for eventuelle forældede datasæt. Dette værktøj er udviklet alene som en indikator på CO2-udledning, og hvordan en investering hos Obton og i solenergi kan skabe CO2-balance. Eventuelle beregninger udført med dette værktøj er derfor kun vejledende

Kilder:

Gennemsnitlig dansk familie:

En gennemsnitlig dansk husstand består to voksne og to børn i et 150 m2 stort hus. Husstandens gennemsnitlige CO2-udledning bygger på information og data fra følgende kilder:

Mellemstor virksomhed:

Beregningerne tager udgangspunkt i et case-eksempel fra en dansk fjerkræproducent. Informationen bag tager udgangspunkt i beregninger fra den specifikke virksomhed og kan ikke bruges som gennemsnit for mellemstore danske virksomheder.

Større logistikvirksomhed:

Beregningerne tager udgangspunkt i et case-eksempel fra en dansk transportvirksomhed. Informationen bag tager udgangspunkt i beregninger fra den specifikke virksomhed og kan ikke bruges som gennemsnit for større danske logistikvirksomheder.

 

Ansvarsfraskrivelse
Obton A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af indholdet på dette websted eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder i indholdet eller andre årsager.

Ophavsret
Obton A/S har ophavsretten til indholdet herpå i henhold til ophavsretsloven, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i konkrete tilfælde. Ophavsretten omfatter alt indhold, der er publiceret på webstedet, uanset om indholdet efterfølgende er slettet eller ændret.