Fra konsulent til investeringschef

Siden 2014 har Frank W. Eilersen været ansat som investeringskonsulent i Obton, og han har derfor stor erfaring med formidling og salg af virksomhedens investeringsløsninger. Frank blev ved årsskiftet forfremmet til investeringschef, hvorfor han fremover vil have det overordnede ansvar for de af Obtons investeringskonsulenter, der beskæftiger sig med solenergi.

Stillingen som investeringschef er nyoprettet, og ifølge Obtons Investeringsdirektør, Oliver Peters, skal dette tiltag ses i lyset af, at virksomheden efterhånden er vokset til en størrelse, hvor ”sol og vind er blevet adskilt som to separate salgsorganisationer, hvormed afdelingsledere i højere grad end tidligere er nødvendige for at opretholde en effektiv virksomhedsstruktur”.

Frank W. Eilersen er 46 år og uddannet finansieringsrådgiver. Han har tidligere været bankansat og drevet en selvstændig investerings- og rådgivningsvirksomhed inden for aktie- og obligationshandel, men har de seneste 3 år været en del af Obtons salgsteam. Han glæder sig over sit nye ansvarsområde og fremhæver i den forbindelse, at han ser frem til ”fortsat at udbrede kendskabet til investeringer i solenergi, da sol er en særdeles unik investeringscase, hvor afkastet historisk set er højere end ved investeringer i aktier og obligationer, mens standardafvigelsen – og dermed risikoen – tilmed er lavere".

Obtons mission er at give mennesker nye muligheder, og ifølge Frank er hans forfremmelse et tydeligt tegn på, at virksomheden også internt stræber efter at leve op hertil. Med andre ord er det ikke kun investorer, der tilbydes nye muligheder hos Obton – der lægges også vægt på løbende at forny medarbejdernes arbejdsopgaver og udvikle deres kompetencer.

En generel oprustning på tværs af afdelinger

Det er ikke udelukkende Franks forfremmelse, der har kendetegnet første måned af 2017. Siden årsskiftet er der nemlig blevet ansat en del nye medarbejdere på tværs af virksomhedens forskellige afdelinger, hvormed Obton både indkøbsmæssigt, administrativt og salgsorienteret er rustet til fortsat at varetage administrationen af det stigende antal sol- og vindprojekter under virksomhedens administration.

Obton ønsker de nye medarbejdere velkomne og glæder sig til et godt samarbejde.  

Relaterede artikler

Fra konsulent til investeringschef

Årets første måned har både budt på en forfremmelse i Obtons salgsafdeling og nyansættelser på tværs af hele organisationen. Hos Obton er vi stolte over de nyerhvervede kræfter og ser frem til 2017, hvor virksomheden fortsat vil tilbyde det stigende antal investorer solide investeringsløsninger i sol- og vindenergi.

2016 blev et rekordår for grøn energi

Med 56,5 GW nyopført vindkraft og 70 GW nyinstalleret solenergi blev kloden beriget med yderligere 126,5 GW grøn og bæredygtig energikapacitet i 2016. Denne vækst er større end tidligere år, hvormed 2016 kan karakteriseres som et grønt rekordår.

Obton udvider portefølje med stor hollandsk solcellepark

Efter længere tids gennemsøgning og analyser af markedet er vi stolte over at kunne meddele, at et stort hollandsk indkøb til aktieselskabet Obton Solenergi Balance nu er på plads.

Obton udvider portefølje med stor hollandsk solcellepark

Efter længere tids gennemsøgning og analyser af markedet er vi stolte over at kunne meddele, at et stort hollandsk indkøb til aktieselskabet Obton Solenergi Balance nu er på plads.