Privacybeleid

Het privacybeleid regelt het verwerken van persoonsgegevens van bezoekers aan de Obton.com website.

Wij zijn de gegevensbeheerders. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Obton Administratie
Kristine Nielsens Gade 5
8000 Aarhus C, Denemarken
obton@obton.com
+45 86 26 12 00
BTW-nr.: 38733605

Contactinformatie van de adviseur gegevensbescherming

Wij hebben geen adviseur gegevensbescherming. Wij hebben echter wel iemand die verantwoordelijk is voor alle zaken rondom het gebruik van persoonsgegevens door Obton: gdpr@obton.com.

De doelen van het verwerken en de wettelijke grondslag

Persoonsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om een beter inzicht te krijgen in de interesses van gebruikers van de website. Met andere woorden: wij verzamelen gegevens over u zodat wij u relevante content en marketingmateriaal kunnen laten zien.

Wij verzamelen persoonsgegevens als u daarvoor toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen nooit identificerende gegevens tenzij u ons de informatie heeft gegeven, bijvoorbeeld door u te abonneren, te registreren voor een evenement, een product te kopen of deel te nemen aan een onderzoek, een gids te downloaden, deel te nemen aan een wedstrijd of toegang te krijgen tot beschermde content, enz.

Categorieën persoonsgegevens

Wij verzamelen via de website gewone persoonsgegevens, zoals naam, e-mail- en postadres, en interesses in relatie tot onze service.

Ontvangers of categorieën ontvangers

De persoonsgegeven worden gedeeld met derden, die ons helpen de persoonsgegevens te analyseren, zodat we onze marketing beter kunnen afstemmen. Wij gebruiken bijvoorbeeld persoonsgegevens van de website om via Facebook marketingmateriaal naar vergelijkbare mensen te sturen.

De persoonsgegevens worden ook door onze IT-leveranciers (gegevensverwerkers) namens ons verwerkt.

Overdracht naar ontvangers in landen buiten de EU, inclusief internationale organisaties

Wij versturen persoonsgegevens naar landen buiten de EU. De grondslag is het EU-VS-privacyschild, zo niet dan de standaardcontractclausules van de Europese Commissie inzake gegevensbescherming.

Waar zijn uw persoonsgegevens afkomstig van

De persoonsgegevens zijn afkomstig van de website. Wij combineren persoonsgegevens van de website met algemene gegevens over vergelijkbare mensen via analyseservices en sociale media, om een beter inzicht in uw interesses te verwerven.

Opslag van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard, nadat de cookies die persoonsgegevens verzamelen, zijn gewist. De gegevens worden echter meteen gewist zodra u daarom vraagt, voor zover wij verplicht zijn de gegevens conform de verordening gegevensbescherming te wissen.

Toestemming wordt vijf jaar opgeslagen vanaf de laatste keer waarop toestemming werd gebruikt, omdat wij moeten kunnen documenteren dat u ons toestemming heeft gegeven en omdat de tijdslimiet voor schending van de verordening gegevensbescherming vijf jaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

Wij maken niet gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering.

Het recht toestemming in te trekken

U kunt altijd uw toestemming intrekken door uw instellingen in onze cookiebanner te wijzigen.

Uw rechten

Als onze verwerking van uw persoonsgegevens onderworpen is aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hebt u een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van informatie over u.

Neem contact met ons op als u uw rechten wilt uitoefenen (zie hierboven).

  • Recht op inzage – U hebt recht op inzage in de gegevens die wij over u verzamelen.
  • Recht op rectificatie (correctie) – U hebt het recht om onjuiste informatie over u te laten corrigeren.
  • Recht op verwijdering – In bijzondere omstandigheden hebt u het recht om informatie over u te laten verwijderen vóór de datum van onze normale algemene verwijdering.
  • Recht op beperking van de verwerking – In sommige gevallen hebt u recht op beperkte verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u recht hebt op beperkte verwerking, kunnen wij de gegevens - met uitzondering van de opslag - voortaan alleen nog verwerken met uw toestemming of met het oog op het vaststellen, doen gelden of verdedigen van een rechtsvordering of het beschermen van een persoon of belangrijke maatschappelijke belangen.
  • Recht van bezwaar – In sommige gevallen hebt u het recht om bezwaar te maken tegen onze overigens wettelijke verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op gegevensportabiliteit – In sommige gevallen hebt u het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te ontvangen en de persoonsgegevens ongehinderd van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten doorsturen.

 

Klacht indienen bij het Deense Bureau voor Gegevensbescherming

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij het Deense Bureau voor Gegevensbescherming als u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt de contactinformatie van het Deense Bureau voor Gegevensbescherming vinden op www.datatilsynet.dk.