Zonnige toekomst met lokale overheid en burger als klimaathelden

Aanjagersrol voor gemeentes essentieel naar energieneutraal Nederland


Door Bas Welles, CEO van GreenIPP Investments, joint venture partner van Obton.

De tijd is rijp en de boodschap is glashelder: Nederland moet hard aan de bak. Het is de grootste uitdaging, maar tegelijk ook de grootste kans van onze tijd, zeker nu er een steeds groter draagvlak onder de bevolking is en steeds meer Nederlanders zich bezighouden met duurzaamheid.

Zo blijkt uit recent onderzoek dat 79 procent van de Nederlanders het belangrijk vindt dat energie op een andere manier opgewekt wordt.

Er gebeurt al heel veel en de aangekondigde maatregelen zijn veelbelovend, maar gaan bij lange na nog niet snel genoeg. Nederland blijft achter op de ons omringende landen, het totale aandeel duurzame energie was in 2019 slechts 8,6 procent.

Om de ambitieuze klimaatdoelen te halen, moet het aandeel van hernieuwbare energie snel groeien. Naast windenergie speelt zonne-energie hierin de grootste rol. We dienen hierin allemaal onze rol te pakken: de overheid, het bedrijfsleven en de burgers. 

Samen op weg naar klimaatneutraal Nederland

De energietransitie waardoor Nederland straks volledig kilmaatneutraal wordt, begint op gang te komen. De urgentie is groot en de ambities zijn daar dan ook naar. In ons land vonden het afgelopen jaar een aantal gebeurtenissen plaats die de stevige klimaatambities onderstrepen.

Zo werd In juni 2019 het Klimaatakkoord gepresenteerd met honderden maatregelen die de CO2-uitstoot gaan verminderen en waarmee Nederland schoner en duurzamer moet worden. Ook kondigde Minister Eric Wiebes in september 2019 aan dat de gaskraan in Groningen al per 2022 wordt dichtgedraaid, acht jaar eerder dan het kabinet aanvankelijk van plan was.

Daar bovenop kwam in december de uitspraak van de Hoge Raad in de Urgenda-zaak die de Nederlandse staat verplicht om de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990.

Ook de Europese Unie heeft ambitieuze plannen en lanceerde in december 2019 de ‘Green Deal’ met als uiteindelijke doel om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld maken. 

Gemeentes en burgers kunnen voor zonnige toekomst zorgen

Gemeentes kunnen samen met hun inwoners in deze energietransitie een voortrekkersrol spelen. En dat kan eigenlijk op heel eenvoudige wijze. De gemeentes staan namelijk in direct contact met de burger en kunnen in nauwe samenwerking met hun inwoners een zonnepark ontwikkelen waar iedereen beter van wordt en trots op is.

Hoe? Door de dialoog te zoeken met de inwoners, door te luisteren naar hun wensen en behoeftes en door samen op te trekken. Zo kan een zonnepark gecreëerd worden dat niet alleen duurzame energie oplevert, maar waar ook de omgeving beter van wordt. Een park dat de biodiversiteit bevordert en waar de inwoners kunnen wandelen en recreëren.

Een park bovendien waar bewoners financieel van mee kunnen profiteren door mee te delen in de opbrengst. Bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden om via crowdfunding in het park te investeren en een financieel goed rendement te behalen. Maar ook door bijvoorbeeld bewoners een korting te geven op hun energierekening. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos.

Met als resultaat: zonnepanelenparken die bijdragen aan een duurzame klimaatneutrale toekomst én financieel rendement opleveren voor zowel de gemeente als de burger.

Hoe mooi is een zonnige duurzame toekomst waar de zon in uw eigen gemeente omgezet wordt in duurzame energie… 

In vijf stappen naar een zonnepark in uw gemeente

Obton maakt het voor gemeentes mogelijk de stap naar een zonnige duurzame toekomst op eenvoudige wijze te zetten. Obton heeft uitgebreide ervaring met de realisatie van zonneparken en kan van financiering tot en met bouw het tot stand komen van een zonnepark verzorgen.

Ook benieuwd hoe uw gemeente een zonnepark kan realiseren? In de white paper ‘Van land tot inkomen’ leggen wij uit hoe u in vijf concrete stappen kunt komen tot een zonnepark in uw gemeente.

Interesse?

Klik hier (naar het aanmeldformulier)

 

 

Gerelateerde artikelen

Obton Group boosts its board of directors with prominent international executives

The new members of the board will take up their duties in connection with the finalisation of the transaction that has seen the leading Northern European private equity investment firm FSN Capital purchase 45 percent of Obton Group.

Sustainability in the spotlight at Obton

Sustainability and the green transition are high on the agenda for us at Obton. Read more about this in our new Sustainability Report.

Zonneparken bieden gemeentes grote voordelen

Zonne-energie speelt essentiële rol in duurzame lokale energietransitie.

Draagvlak burgers essentieel voor succes zonnepark

Samenwerking nodig voor behalen klimaatdoelstellingen.