Zonnepark op voormalige voetbalvelden Baakse Boys

Grote stap voor energie neutraal Bronckhorst.


In samenwerking met de gemeente Bronckhorst en Remie Renewable Energy zal Obton GreenIPP een zonnepark aanleggen op de voormalige voetbalvelden van de Baakse Boys welke door de fusie met SV Steenderen als sinds 2015 braak liggen.

Hiermee krijgen de sportvelden weer een goede bestemming en kunnen de inwoners van Baak straks gebruik maken van lokaal opgewekte duurzame energie. Naar verwachting is het park in het voorjaar van 2021 gereed. Zonnepark Baakse Boys wordt natuurinclusief aangelegd wat inhoudt dat er veel aandacht is voor de aanleg van groen en voor het verbeteren van de biodiversiteit.

In Oktober 2019 is er voor Zonnepark Baakse Boys een omgevingsvergunning verleend door de gemeente Bronckhorst. Inmiddels heeft Obton GreenIPP ook bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gekregen dat de aangevraagde subsidie is toegekend, waardoor de voorbereiding van de bouw gestart kunnen worden.

De gemeente Bronckhorst heeft als doelstelling om in 2030 een energie neutrale gemeente te zijn, de aanleg van Zonne Baakse Boys draagt bij aan het behalen van deze doelstelling.

Het park zal een vermogen krijgen van 2351 Kilowattpiek waardoor jaarlijks 2.052.500 Kilowattuur aan groene energie opgewekt kan worden. Dit staat gelijk aan het jaarlijks verbruik van ongeveer 700 huishoudens. Met de aanleg van het zonnepark zal ook jaarlijks 1.300 ton aan co2 vermeden worden.

Op dit moment onderzoekt Obton GreenIPP een samenwerking met de de Achterhoekse groene energiemaatschappij zodat de inwoners via AGEM groene energie van het nieuwe zonnepark kunnen afnemen. Daarnaast kunnen inwoners ook mee-investeren in het zonnepark, door zonnedelen te kopen via www.zonnepanelendelen.nl.

In samenspraak met de gemeente Bronckhorst is er voor gekozen het zonnepark natuurinclusief te maken. Het voormalig voetbalterrein wordt voorzien van ca. 6.900 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Maar daarnaast worden er kruidenmengsels gezaaid voor meer biodiversiteit. Het park is op dit moment al grotendeels omringd door bosjes en dat zal ook zo blijven. Het zonnepark wordt geen openbaar terrein.

Wel komt er, in overleg met de buurt, een wandelpad rond het zonnepark. Daarbij komt ook een bankje met een informatiebord over het zonnepark en de voormalige voetbalvereniging Baakse Boys.

Gerelateerde artikelen

Financiering door de gemeenschap - de toekomst van zonne-energie?

Investeren in duurzame energie was traditioneel altijd iets voor de grote spelers op de markt. Nu niet meer. Een jong bedrijf in Nederland realiseert zonne-energieprojecten op basis van kleine investeringen van lokale spelers en gewone burgers.

Almelo's zonnetje in huis voor 10.000 huishoudens

Zonnepark Aadijk in bedrijf 1,5 jaar na vergunning.

Zonnige toekomst met lokale overheid en burger als klimaathelden

Aanjagersrol voor gemeentes essentieel naar energieneutraal Nederland

Interesse in het verduurzamen van uw gemeente?

Ruud Dekkers is vertegenwoordiger van het Deense Obton en beantwoordt al uw vragen over zonne-energie.