Almelo's zonnetje in huis voor 10.000 huishoudens

Zonnepark Aadijk in bedrijf 1,5 jaar na vergunning

Een grootschalig zonnepark opleveren binnen anderhalf jaar na het verlenen van de vergunning is een prestatie van ongekend formaat. In de gemeente Almelo kregen ze het voor elkaar. Met een oppervlakte van 40 hectare en circa 120.000 zonnepanelen zet Zonnepark Aadijk zich in een klap op de kaart als het grootste zonnepark van Overijssel. Het park voorziet ruim 10.000 huishoudens van groene stroom.

Het verhaal begon in 2016 toen de gemeente Almelo – na een aanbesteding – de handen ineensloeg met projectontwikkelaar SolarEnergyWorks en investeringsmaatschappij Obton.

De drie partijen werkten intensief samen om het zonnepark te realiseren en na het verlenen van de omgevingsvergunning in juni 2018 startten de werkzaamheden. Dertien maanden later werd het eerste zonnepaneel geplaatst en in december 2019 werd het park al in gebruik genomen. Vanaf dat moment levert het park duurzame energie aan het elektriciteitsnet.

Eugène van Mierlo is wethouder binnen de gemeente Almelo en verantwoordelijk voor het Programma Duurzaamheid. Een bevlogen bestuurder die het belangrijk vindt om de omgeving minstens zo mooi over te dragen aan de volgende generatie. Het is de persoonlijke drijfveer voor zijn handelen.

Samen met Van Mierlo blikken we terug hoe het zonnepark tot stand kwam door nauwe samenwerking met partners en de omgeving. Zijn ervaringen kunnen een inspiratiebron zijn voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een goede en groene toekomst. 

Breed projectteam en betrokken bewoners

Op de vraag waarom het traject in Almelo zo ongekend snel en soepel is verlopen, vertelt Van Mierlo: ‘Aan de voorkant creëerden we helderheid en transparantie over de te verwachten stappen.

Ledereen is vanaf de start betrokken om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en alle partners hadden hetzelfde doel voor ogen. Er is tijd geïnvesteerd in een goed en breed projectteam waardoor we snel konden schakelen. Niet alleen wat betreft besluiten over het park, maar ook over de omgeving en bijvoorbeeld het landschap.

De projectgroep bestond uit projectmedewerkers van Obton en SolarEnergyWorks en medewerkers van de Gemeente. Omwonenden werden geïnformeerd over de processtappen. Daarbij had de ontwikkelaar de lead, waarbij de gemeente faciliteerde door lokale insights en kennis. Van Mierlo: “Mensen in de omgeving vinden het interessant hoe zo’n park werkt.

Afgelopen zomer namen veel bewoners deel aan rondleidingen over het park en kwamen zo alles te weten over de ontwikkeling en de werking. Er is één klacht gekomen uit de buurt. De initiatiefnemer heeft dit in goed overleg adequaat opgelost en afgehandeld.” Succesvolle aanpak: stapsgewijs en ‘meepakkers’

De gemeente Almelo vindt het belangrijk dat inwoners kunnen meeprofiteren van duurzame ontwikkelingen. Zo kunnen inwoners de lokaal opgewekte duurzame energie van het zonnepark tegen een aantrekkelijk tarief afnemen.

“Een zonnepark dat schone energie levert én ruimte biedt aan imkers, wandelaars en scholieren, dat hadden we vooraf niet durven dromen”.

Van Mierlo: ‘We hebben bij de ontwikkelaar nadrukkelijk aandacht gevraagd voor ‘meepakkers’. Bijvoorbeeld initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken. Zo is er een wandelpad om het park gemaakt. Maar ook het idee om de biodiversiteit te bevorderen. Lokale imkers gaan bijenkasten plaatsen op het park. Scholen maken kennis met het Zonnepark en krijgen informatie over duurzaamheid. En waar ik blij mee ben: het zonnepark fungeert als buffer bij zware regenval, iets wat steeds vaker gebeurt in Nederland. Op die manier levert het park een bijdrage aan de klimaatadaptatie.”

Voetbalclub ASV’57 heeft aan het park een goede buur. De club wordt door SolarEnergyWorks gesponsord en het sportpark is ook de plek waar de officiële opening van het park plaatsvond op 4 maart. Kortom, er is veel mogelijk in de samenwerking met Obton en SolarEnergyWorks en het betrekken van inwoners en ondernemers en de wijze waarop zij van zo’n ontwikkeling kunnen profiteren. 

Bijdrage zonnepark Aadijk aan duurzaamheidsambities gemeente

In juni 2018 werd Van Mierlo wethouder binnen een nieuw college met stevige duurzaamheidsambities. Hij vertelt: “Als college stelden wij een ambitieus Programma Duurzaamheid op met de bijbehorende investeringen in capaciteit en budget. Duurzaamheid staat serieus op de agenda in deze stad. In 2050 willen we als Almelo volledig energieneutraal zijn.”

Zonnepark Aadijk levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame doelen van de Gemeente én aan de Regionale Energie Strategie (RES) Twente. In de zogeheten Duurzame Energieladder stelt Almelo de ambitie om in 2030 in totaal 100 hectare aan zonnepanelen op land te hebben geïnstalleerd. Almelo zet zowel in op zon op land, maar juist ook op het enthousiasmeren van ondernemers en inwoners om zonnepanelen op daken te plaatsen.

Van Mierlo vertelt: ‘In de Duurzame Energieladder staat hoe wij als gemeente omgaan met initiatieven op het gebied van duurzame energie, zoals het bouwen van een zonnepark. De ervaringen met Zonnepark Aadijk zijn hiervoor heel waardevol geweest en die hebben wij dan ook in de energieladder verwerkt.“

“In de Energieladder brengen we in kaart waar het in onze gemeente technisch mogelijk is om duurzame energie op te wekken. Veel locaties vallen namelijk af door allerlei technische belemmeringen. Vervolgens hebben we gekeken waar het vanuit landschappelijk oogpunt wenselijk is, want we willen de leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap graag behouden. Als je dit over elkaar legt, dan zie je precies op welke locaties je wind- en zonne-energie kunt opwekken en kun je heldere randvoorwaarden vaststellen. Stapsgewijs hebben we de gemeenteraad hierin meegenomen.”

‘We gingen heel snel. Niet met zevenmijlslaarzen, maar juist stapje voor stapje waardoor we sneller dan gedacht tot realisatie van het zonnepark kwamen.’

Van Mierlo geeft aan dat het als gemeente belangrijk is om aan de voorkant de lijnen uit te zetten en duidelijk te maken waar nieuwe duurzame initiatieven gestart kunnen worden. “Dat is fijn voor bewoners én voor investeerders en kan procedures bespoedigen. Want er gaan zich nog veel ontwikkelingen voordoen, zeker gezien de opgaven van de Regionale Energie Strategie Twente.”

De wethouder is blij met de stappen die Almelo heeft gezet. “Zo kom je steeds verder met het ontwikkelen van een helder beeld en schetsen we met elkaar de kaders waarbinnen dit soort duurzaamheidsinitiatieven in de stad en de omgeving kunnen worden ontwikkeld.”

  • Project: Zonnepark Aadijk
  • Gemeente: Almelo
  • Oppervlakte: 40 hectare
  • Panelen: 120.000
  • Groene energie: ruim 10.000 huishoudens (1/3e van Almelo)
  • Doorlooptijd: 1,5 jaar (juni 2018 verlening omgevingsvergunning – december 2019 oplevering park)
  • Partners: Obton (investeringsmaatschappij) en SolarEnergyWorks (projectontwikkelaar)

Gerelateerde artikelen

Obton Group boosts its board of directors with prominent international executives

The new members of the board will take up their duties in connection with the finalisation of the transaction that has seen the leading Northern European private equity investment firm FSN Capital purchase 45 percent of Obton Group.

Sustainability in the spotlight at Obton

Sustainability and the green transition are high on the agenda for us at Obton. Read more about this in our new Sustainability Report.

Zonneparken bieden gemeentes grote voordelen

Zonne-energie speelt essentiële rol in duurzame lokale energietransitie.

Draagvlak burgers essentieel voor succes zonnepark

Samenwerking nodig voor behalen klimaatdoelstellingen.