Compliance

Medarbejderne i Obtons compliance-afdeling trækker på deres juridiske kompetencer, når de sørger for, at virksomheden lever op til alle lovmæssige krav.

Afdelingen er opdateret på den nyeste lovgivning og sørger for, at den bliver implementeret i både eksterne og interne procedurer og forretningsgange. 

Som medarbejder i afdelingen skal man derfor besidde et højt fagligt niveau og være god til at få teori til at harmonere med praksis. 

Mange berøringsflader

Compliance-afdelingen har mange berøringsflader og arbejder tæt sammen med både Obtons direktion og bestyrelse, eksterne samarbejdspartnere og de fleste afdelinger internt i virksomheden.

Det er derfor også vigtigt, at medarbejderne i afdelingen er gode til faglig sparring og kommunikation – både mundtligt og skriftligt.

Overordnet er afdelingen præget af en uformel stemning og et godt arbejdsmiljø med høje ambitioner, samarbejdsvillighed og humoristisk sans. 

Mød Kristina Schøler Kjeldsen

Kristina Schøler Kjeldsen er stud. jur og ansat som compliance-medarbejder i Obton.

"Jeg er glad for min fagligt dygtige kollegaer, som har en interesse i, at jeg skal blive bedre til mit arbejde. At de også bakker mig op ved at give mig et stort ansvar i komplicerede opgaver, er mindst lige så fedt. Obton er en virksomhed i vækst, og det er kort og godt fantastisk at være en del af."


Læs mere om Kristina

Interesseret i et job i compliance-afdelingen?


Kontakt: Kristine Martin Berg
Legal Compliance Manager
Telefon: +45 25 81 06 82
E-mail: kmb@obton.com