Obtons kommentar vedr. Finanstilsynets redegørelse oktober 2013

I forbindelse med tilsyn i oktober 2013 fandt Finanstilsynet, at Obtons investeringsrådgivere ikke måtte benytte sig af denne titel, da det kunne give et indtryk af uvildig rådgivning.

Obton har naturligvis taget påbuddet til sig, og ændrede med det samme de pågældende personers titel til investeringskonsulenter. Det er vigtigt for os, at vores medarbejderes titler er retvisende, og vi har ingen intentioner om at sende signaler, der kan mistolkes.

Alle vores konsulenter er certificerede hos Finanssektorens Uddannelsescenter og bliver certificerede hver 3. år.

Vi opfordrer desuden altid vores investorer, både nuværende og potentielle, om at søge rådgivning hos deres revisor.

Samtidig gav Finanstilsynet Obton et påbud vedrørende selskabets metode til opgørelse af solvensbehov, hvorfor Obton efterfølgende har optaget en fast procedure til opgørelse af denne.

Endvidere gav Finanstilsynet Obton en påtale for, at selskabets engagement med dets pengeinstitut i flere tilfælde og i længere perioder havde oversteget 100 pct. af basiskapitalen. Der er tale om en teknikalitet i forhold til, hvor man har placeret sine midler, og Obton har naturligvis også her rettet ind, så vi nu lever op til Finanstilsynets retningslinjer på området.

 Inspektionen blev foretaget hos Obton Fondsmæglerselskab A/S, som siden hen er blevet nedlagt.