Obtons kommentar vedr. Finanstilsynets redegørelse marts 2014

I forbindelse med et tilsyn i marts 2014 gennemgik Finanstilsynet ejerbøgerne på blandt andet en af vores fonde. Der er cirka 150 aktionærer i denne fond, og ud af disse tegninger fandt Finanstilsynet tre handler, som de ikke mente, opfyldte reglerne for minimumstegningen på DKK 400.000, da de var blevet fordelt på fem investorer.

Problematikken opstod, da investorerne efterfølgende havde handlet aktierne indbyrdes. Finanstilsynet vurderede, at Obton hjalp med at finde købere og dermed overtrådte reglerne omkring minimumstegningen, hvorfor prospektet skulle have været godkendt af Finanstilsynet, inden aktierne blev solgt.

Påbuddet medførte en politianmeldelse og efterfølgende bøde på 100.000 kroner.

Det har på ingen måde været Obtons intention at overtræde loven, og vi har naturligvis omgående taget påbuddet til efterretning og betalt den efterfølgende bøde. Derudover er det naturligvis ikke længere muligt for investorer i Obton at udføre en lignende handel.  

Det er vigtigt at understrege, at ingen af de fem involverede investorer har løbet en ekstraordinær risiko eller tabt penge på transaktionerne, hvilket heller ikke er vurderingen fra Finanstilsynet. Der er altså udelukkende tale om, at reglerne for prospektpligt, ifølge Finanstilsynet, ikke var opfyldt.