Forvalter af Alternative Investeringsfonde (FAIF)

Finanstilsynet kommer jævnligt på inspektion i de finansielle virksomheder i Danmark, herunder FAIF'ere som Obton Forvaltning A/S. Ved en inspektion kontrollere Finanstilsynet FAIF’ens virksomhedsforhold, hvorefter Finanstilsynet udarbejder en redegørelse, som FAIF’en skal offentliggøre. Redegørelsen beskriver Finanstilsynets vurdering, herunder påbud, påtaler og risikooplysninger, som FAIF’en eventuelt har modtaget fra Finanstilsynet i forbindelse med en inspektion.

Nedenfor kan du se redegørelser, afgørelser, tilsynsreaktioner mv. og vores eventuelle kommentarer.

2018 Redegørelser

2018 Kommentarer