Solcelleteknologien - Hvordan virker solceller?

Solcelleteknologien er efterprøvet og har vist imponerende driftssikkerhed og effektivitet. Eksperter forudser, at over 50% af verdens samlede energiforbrug i år 2050 vil komme fra vedvarende energikilder – hvoraf solenergien vil udgøre mere end halvdelen.

Solceller anvendes kort fortalt til at producere elektricitet fra solens lys. Det er lyset, der aktiverer solcellerne og ikke solstrålerne. Derfor produceres der også elektricitet i et mindre omfang, når det er overskyet.

 

Et solcelleanlæg består af et antal paneler, der er forbundet med hinanden, og som via et el-kabel er koblet til en vekselretter, der omformer elektriciteten fra jævnstrøm til vekselstrøm.

 

Strømmen transformeres op til 20.000 volt og herefter distribueres strømmen til forbrugerne (se illustration nedenfor).

Solcelleteknologien 1
 

Fakta om solcelleteknologien

  • Solcelleteknologien er efterprøvet og producerer effektivt energi med minimale krav til vedligeholdelse.
  • Solcellemoduler har en lang økonomisk levetid på mere end 25 år.

  • Solcellestrømmen substituerer el fra kraftværkerne og bidrager til reduktion af CO2 udslip.

  • Der er ingen gener i form af af f.eks. støj eller forurening.

  • Målt på installeret kapacitet overhalede solenergi i 2013 vindenergi.

 

Solenergi - et solidt investeringsaktiv 

Kombinationen af solcelleteknologiens store driftssikkerhed og et voksende samfundsmæssigt incitament for at prioritere vedvarende energi, har gjort investering i solenergi meget attraktivt, fordi:

  • Solcelleanlæg modtager høje afregningspriser på ’grøn’ strøm, der er fastlagte ved lov i 20 år

  • Solindstrålingen er meget stabil og afviger historisk set kun med +/-2,5% i gns.

  • Investeringen bygger på forudsigelige pengestrømme og har et attraktivt forhold mellem afkast og risiko