InformationsmøderNyhedsbrevKarriere Log på

A/S-investering - højt afkast med lav risikoprofil

Investering i solenergi via et aktieselskab (A/S) er en attraktiv investeringsform, da høje, løbende udbytter kombineres med en lav og forudsigelig risikoprofil.

 

Investering i solenergi gennem et aktieselskab er en investering i flere forskellige solcelleparker, placeret i en række udvalgte lande. Dermed opnår du optimal risikospredning og får et højt og stabilt afkast, der er uafhængigt af aktie- og obligationsmarkedet.

 

Obton tager sig af drift og vedligeholdelse af solcelleparkerne samt administration af selskabet. Derfor får du en passiv investering, som er attraktiv, hvis du ønsker lav involvering, høj sikkerhed og solid værditilvækst.

 

Fordele ved en aktieinvestering

En aktieinvestering i infrastruktur, såsom solenergi, er en attraktiv aktivklasse, der normalt er forbeholdt store finansielle aktører, men som her gøres tilgængelig for mindre og mellemstore investorer via puljeinvesteringer.

 

Dermed får du adgang til en investering med:

  • Solide årlige udbytter, der er uafhængige af konjunktursvingninger

  • Dokumenteret afkasthistorik fra tidligere projekter

  • Struktureret exit-mulighed hvert 5. år

  • Effektiv risikospredning på tværs af attraktive solcellemarkeder

 

Hvem er investeringen relevant for?

  • Private investorer, der ønsker at investere via frie midler
  • Private investorer, der kan investere via pensionsmidler
  • Selskabsinvestorer med midler fra holdingselskab eller lignende

 

Hvorfor investere i et A/S via Obton?

Vi har allerede mere end 700 aktionærer, der modtager solide, årlige udbytter fra vores tidligere aktieprojekter. Med investering i vores aktuelle aktieprojekt Obton Solenergi Balance får du risikospredning på tværs af velkendte lande, struktureret exit-mulighed efter 5. år og et gennemsnitligt, årligt udbytte på 9%.

 

Formidling gennem Obton Fondsmægleselskab

Sikkerhed er et nøgleord hos Obton, og formidlingen af vores aktier sker derfor gennem Obton Fondsmæglerselskab A/S, som er godkendt af Finanstilsynet.

 

Det betyder, at alle vores investeringskonsulenter er certificerede i ’unoterede aktier’ i henhold til krav fra Finanstilsynet. Dermed er du sikret en professionel investeringspartner.

Image

Name

Stilling
Content
Mail
Tlf