Hvordan afregnes solcellestrømmen?

Det høje afkast fra investering i solenergi skyldes bl.a. attraktive afregningsordninger i en række lande. Her kan du læse mere om de favorable vilkår for produktion af solcellestrøm.

 

Obton har solenergi-projekter i flere lande

Obtons solcelleparker er placeret i flere lande, herunder Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Belgien.

 

Afregningspriserne er bestemt af staten, men betalt af forbrugerne via el-regningen. Uden de statsgaranterede tilskud ville produktion af elektricitet fra solenergi ikke være bæredygtigt ud fra en traditionel privatøkonomisk synsvinkel.

 

Stor politisk opbakning til sektoren

Indregner man derimod de samfundsmæssige aspekter, viser bundlinjen, at der er god ræson i at støtte op omkring en satsning på solenergi. Her tænkes primært på klima- og miljøhensyn, men også forsyningssikkerheden spiller en vigtig rolle.

 

Solenergi rentabelt for samfundet

Det er en udbredt politisk opfattelse, at investering i solenergi er rentabelt set fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Derfor er der bred politisk opbakning til afregningsordningerne. Samme argumenter ligger bag de fordelagtige finansieringsordninger, som flere lande har etableret.

 

Faldende priser sikrer investeringspotentialet

I en række af pionerlandene har man igennem den seneste tid oplevet aftrapning i støtteordningerne, hvilket fra en investors synspunkt dog er blevet opvejet af øget effektivitet og faldende priser på solcellemodulerne.

 

Det forventes, at nedtrapningen af de statsgaranterede tilskud vil fortsætte i takt med, at markedet for investering i solenergi modnes.

 

“Nej tak” til atomkraft

Efter atomkatastrofen i Japan har bl.a. Tyskland besluttet, at atomenergi ikke skal indgå i landets energimix. Lukning af atomkraft betyder, at man må finde alternative energikilder. Derfor nyder sektoren for vedvarende energi godt af stor politisk velvilje.

 

BESTIL GRATIS GUIDE TIL INVESTERING I SOLENERGI >>