Investering i Solenergi

Et attraktivt forhold mellem højt afkast og lav risiko gør investering i solenergi til en populær investeringsform. Nedenfor giver vi dig et indblik i investeringscasen.

 

Investering i solenergi er baseret på forudsigelige pengestrømme fra driften af store solcelleparker. Derfor er investeringsformen velegnet for dig, der ønsker et attraktivt afkast samt risikospredning og sikkerhed i din portefølje.

 

Det løbende afkast fra solcelleparker er stabilt og uafhængigt af konjunktursvingninger, fordi:

  • Afregningspriserne på strømmen er fastlagte ved lov i 20 år
  • Solindstrålingen historisk set kun afviger med +/- 2,5%
  • Solcelleteknologien er efterprøvet og meget driftssikker

 

En simpel investeringscase

Nedenfor illustreres forholdet mellem indtægter og udgifter ved investering i solenergi (faste + variable):

Solenergi Indtaegter Og Udgifter

 

 Læs videre under videoen.

 

To former for investering i solenergi

Hos Obton deler vi investering i solenergi op i to typer for at imødekomme forskellige behov. Vi tilbyder investering gennem et aktieselskab (A/S) og investering via et P/S. Begge projekttyper er baseret på det forudsigelige cash flow fra driften af solcelleparker, men rummer forskellige investeringsfordele alt efter, hvilken type investor du er.

INVESTERING I SOLENERGI VIA ET A/S

Investering i aktieprojekter er en passiv investering, hvor Obton håndterer både drift og varetagelse af aktieselskabet. Den økonomiske risiko beløber sig alene til den investerede kapital, og med et gennemsnitligt, årligt afkast på 10% er der et meget fordelagtigt forhold mellem afkast og risiko.

Investeringstypen egner sig til dig, der ønsker risikospredning og kan investere via frie midler, pensionsmidler og selskabsmidler:

 

  • Du får løbende årlige udbytter, som er uafhængige af aktie- og obligationsmarkedet
  • Du kan som pensionsopsparer opnå højere afkast af indestående på din pensionsordning
  • Du modtager som selskabsinvestor udbyttet skattefrit ind i selskabet 

Læs mere om investering i solenergi via A/S

INVESTERING I SOLENERGI VIA ET P/S

Investering i et P/S kendetegnes ved, at udbytterne er skattefrie for selskabsinvestorer og investorer i virksomhedsskatteordningen (VSO).Det gør investeringsformen særdeles attraktiv for:

  • Dig, der har opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen
  • Dig, der har et selskab med stabil indtjening fra driften

 

BESTIL EN GRATIS BROCHURE OM AFKASTMULIGHEDER OG RISICI VED INVESTERING I SOLENERGI

Bestil prospekt - Solenergi

Redegoerelsen Brochure