InformationsmøderNyhedsbrevKarriere Log på

Information om Obton Fondsmæglerselskab

Her finder du information, der er relevant for personer, som investerer igennem Obton Fondsmæglerselskab A/S.

Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

 

Politik for interessekonflikter

 

Politik for orderudførelse

 

Kundepolitik

 

 

Spørgsmål vedrørende Obton Fondsmæglerselskab A/S kan rettes til selskabets Adm. Direktør, hvidvask-  og klageansvarlige, Søren Dahlgaard (sda@obton.com), der er ansvarlig for kontakten til investorerne.

 

Mærkning af investeringsprodukter

Obton Fondsmæglerselskab A/S formidler aktier i projektet Obton Solenergi Balance. Investorerne tilbydes således at investere i unoterede aktier i underliggende A/S og P/S.

 

En investering i unoterede aktier er pr. definition ’rød’ i henhold til ”Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter”.

  

Formidling

Obton Fondsmæglerselskab A/S formidler fortrinsvist investeringsprojekter på vegne af Obton A/S. Fondsmæglerselskabet modtager et formidlingshonorar fra Obton A/S i forbindelse med investering i aktier.

 

Præsentationer af investeringsprojekter, foretaget af ansatte i Obton Fondsmæglerselskab A/S, må ikke betragtes som egentlig investeringsrådgivning, og interesserede investorer opfordres derfor til altid at søge råd hos uafhængige
rådgivere.

 

Lønpolitik

Obton Fondsmæglerselskab A/S stræber altid efter at tilpasse lønpolitikken efter de krav, der stilles gennem loven. Dette indbefatter regler omhandlende såvel tilrettelæggelsen af variable- og faste løndele, samt efterfølgende ændring i en allerede vedtaget aflønningsordning.

 

Lønpolitikken for Obton Fondsmæglerselskab skelner mellem kriterier for fastlæggelsen af henholdsvis de faste og de variable løndele. Mens de faste løndele skal afspejle den ansattes relevante erhvervserfaring, og organisatoriske ansvar i selskabet, skal de variable løndele afspejle vedvarende og risikojusterede resultater.

 

Bestyrelsen kan efter en samlet vurdering af den enkelte medarbejders performance beslutte, at en ikke resultatafhængig bonus kan udbetales.

 

Lønpolitikken bliver revideret efter behov eller minimum én gang om året, og skal godkendes af en generalforsamling.

Image

Name

Stilling
Content
Mail
Tlf