InformationsmøderNyhedsbrevKarriere Log på
OBTON KONCENTON MILJO 0033

Om Obton Fondsmæglerselskab

Obton Fondsmæglerselskab A/S er et datterselskab til Obton A/S. Fondsmæglerselskabet er underlagt lov om finansiel virksomhed og opererer derfor med tilladelse fra Finanstilsynet.

Obton Fondsmæglerselskab A/S er medlem af den danske Fondsmæglerforening og deltager i udvalg og seminarer, så vi altid er opdateret med den nyeste viden inden for erhvervsmæssig formidling af værdipapirer. Desuden er vores investeringskonsulenter certificerede i unoterede aktier gennem Finanssektorens Uddannelsescenter efter krav fra Finanstilsynet.

 

Obton Fondsmæglerselskab A/S formidler investeringer i unoterede aktier, såsom aktier i Obton Solenergi Balance, og modtager en formidlingsprovision på 2% af investors samlede tegning samt et månedligt fee på DKK 175.000 til dækning af omkostninger i forbindelse med administration og distribution.

 

Lovgivningen stiller krav til både organisationen, ledelsen og ejerne af et fondsmæglerselskab samt økonomien i virksomheden. Investorerne sikres dermed en tryg investering i aktier gennem en professionel partner:

 

  • Alle investeringer bliver formidlet professionelt

  • Alle investeringskonsulenter har gennemgået uddannelse og er certificerede i henhold til krav fra Finanstilsynet

  • Obton Fondsmæglerselskab A/S giver mindre og mellemstore investorer adgang til investeringer, der hovedsagligt er forbeholdt store spillere på de finansielle markeder

Image

Name

Stilling
Content
Mail
Tlf