‹ TilbageObton Topbillede Officielle Dokumenter

Udenlandske solcelleparker påvirkes ikke af et farvel til PSO-afgiften

Flere tilskud til den grønne energisektor i Danmark er i de seneste uger blevet afskaffet eller beskåret kraftigt. Der er dog ingen grund til bekymring, hvis du har investeret i solcelleparker i udlandet.

Først stemte et stort flertal i Folketinget i al hast for at afskaffe den såkaldte 60/40-ordning, der i 17 år har fungeret som et tilskud til elproduktion på solceller i Danmark. Siden har regeringen meldt ud, at PSO-afgiften, som financierer grønne initiativer, skal fjernes og i stedet lægges ind i finansloven.

 

Maj måned har været begivenhedsrig for den grønne energisektor i Danmark, men for dem, der har investeret i udenlandske solcelleparker, er der ikke noget nyt under solen.

 

Ny lov hastevedtaget i Folketinget

60/40-solcelleordningen har siden 1999 givet 60 øre pr. kWh grøn strøm de første 10 år og 40 øre de næste 10 år. Ordningen har været finansieret gennem PSO-afgiften.

 

Den har hidtil tiltrukket begrænset interesse, og ved indgangen til april var der blot etableret solceller svarende til 2,6 MW på ordningen. Forventningen til støtteordningen var oprindeligt en udbygning på 60 MW frem mod 2020.

 

Men i april i år kunne Energinet meddele, at de havde modtaget uventet mange og store ansøgninger. Samlet set var der pludselig søgt om tilskud til 4.500 MW, hvilket ville koste de danske elforbrugere ca. 11 mia. kroner i øget PSO-afgift.Energiministeren, Lars Christian Lilleholt (V), lagde straks op til, at Folketinget skulle tage ordningen op til overvejelse.

 

”Uden hasteindgrebet vil der ske en ukontrolleret og uplanlagt udbygning af solceller i Danmark svarende til et areal større end Samsø. Der er tale om en udbygning, som hverken er indregnet i energipolitikken eller prognoserne for PSO-udgifter,” sagde han på et pressemøde umiddelbart efter at have modtaget tallene fra Energinet.

 

Den 3. maj vedtog Folketinget en hasteændring af tilskudsordningen, så den stopper med øjeblikkelig varsel. Der er allerede givet tilsagn til en mindre del af de 4.500 MW, som derfor tilsyneladende ikke vil blive omfattet af lovindgrebet. Ministeren mødes i nær fremtid med partierne for at drøfte, hvordan eventuelle ekstraudgifter skal betales.

 

Ingen ændringer for investeringer i udlandet

Har man investeret i solcelleparker i udlandet, betyder denne lovændring ingenting, da ordningen udelukkende har inkluderet solceller i Danmark. Ud over 60/40-ordningen har selve PSO-afgiften også været meget omdiskuteret på det seneste.

 

PSO opkræves som en afgift på forbrugernes elregning, og pengene finansierer grønne initiativer som vindkraft og solceller. Energistyrelsen har lagt nye tal på bordet, som viser, at PSO-regningen er 68 procent højere i perioden 2016-2020, i forhold til hvad man forudsagde, da samtlige partier minus Liberal Alliance vedtog energiaftalen i 2012.

 

Regeringen annoncerede i maj måned, at den ønsker at omlægge støtten til vedvarende energi, så den nuværende PSO-afgift på el afskaffes, således at støtten til vedvarende energi fremover finansieres via finansloven, f.eks. via en forhøjelse af bundskatten.

 

Under alle omstændigheder skal der gøres noget ved det danske PSO-system inden 1. januar 2017, da EU har erklæret det ulovligt.

 

Som med 60/40-ordningen har dette ikke indflydelse på økonomien i udenlandske solcelleparker. Investorer med engagement i solcelleparker i udlandet kan altså se helt bort fra disse ændringer. 

 

DU KAN SE VORES AKTUELLE PROJEKTER HER.