‹ TilbageValgmuligheder 1

Størstedelen af K/S-markedet har afbrudt samarbejdet med 360 Wealth

Obton, SPI, EstatePartner og en række andre udbydere af K/S-projekter inden for sol, vind og ejendomme har besluttet at stoppe samarbejdet med rådgivningsvirksomheden 360 Wealth for at sikre mere jævnbyrdige konkurrencevilkår i branchen.

 

360 Wealth har i en årrække tilbudt potentielle investorer analyser af K/S-projekter. Analyserne har til formål at hjælpe investorerne med at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. 

 

Dog er det vores vurdering, at K/S-interesserede, der søger vejledning hos rådgivningsvirksomheden 360 Wealth bør være meget opmærksomme på de indbyggede interessekonflikter, som forretningsmodellen rummer.

 

Således er konceptet bag rådgivningsvirksomheden baseret på gratis kunderådgivning, hvorimod de hos 360 Wealth forventer, at K/S-udbyderne betaler et henvisningshonorar til dem, når en kunde efterfølgende vælger at investere i et projekt.

 

Aflønningsmodellen taget i betragtning, kan man altså stille spørgsmål ved, om alle K/S-udbydere vurderes og anbefales på lige vilkår. Det skal ses i lyset af, at over halvdelen af markedets K/S-udbydere ikke samarbejder med 360 Wealth, hvilket betyder, at en god rating eller en anbefaling af et projekt fra en af disse udbydere ikke vil udløse nogen form for betaling til 360 Wealth, hvis kunden vælger at investere efterfølgende.    

 

HVORFOR ER DET NU BESLUTTET AT AFBRYDE SAMARBEJDET MED 360 WEALTH?

Obton, SPI og EstatePartner har tidligere samarbejdet med 360 Wealth, men alle har valgt at stoppe samarbejdet af følgende årsager:

  • Erfaringer viser, at 360 Wealth ikke altid er objektive i deres vurderinger af projekterne.

  • 360 Wealth har flere gange lavet fejl i de analyser og sammenligninger af projekter, som rådgivningsvirksomheden laver på tværs af udbydere.

  • En række indikationer har gjort os nervøse for, at 360 Wealth anbefaler de projekter, hvor udbyderen tilbyder dem den størst mulige betaling for et henvisningssalg.


STADIG BEHOV FOR RÅDGIVNING MED FULD GENNEMSIGTIGHED

Obton, SPI og EstatePartner anerkender, at der findes forskellige budgetfaktorer, der kan påvirke de nøgletal, som anvendes af forskellige K/S-udbydere. Således kan det være vanskeligt for en investor at gennemskue afkast, risici, fradrag og øvrige konsekvenser af projekter, hvorfor det kan være nødvendigt med uvildig rådgivning.

 

Det er vores overbevisning, at 100 procent objektiv rådgivning, som alene plejer den potentielle investors interesse, udelukkende kan ske, hvis en investor søger vejledning hos en rådgiver, som ikke har økonomiske interesser på spil. Det vil sige hos en revisor eller finansiel rådgiver, som alene sælger sine rådgivningstimer 

 

Derfor mener vi ikke, at 360 Wealth kan tilbyde objektiv rådgivning, idet de alene opnår indtjening, når en potentiel investor vælger at investere hos en udbyder, hvorfra rådgivningsvirksomheden modtager et henvisningshonorar.

 

MULIGHED FOR GRATIS UVILDIG RÅDGIVNING HOS DIN RÅDGIVER

Vælger du at investere i et K/S-projekt igennem Obton, SPI eller EstatePartner, der tilsammen dækker hovedparten af markedet og over 75 procent af det samlede marked for K/S-solcelleprojekter, har vi valgt at tilbyde vores kunder at betale for, at en uafhængig revisor gennemgår projektet med dem. Revisoren vælger kunden selvfølgelig selv.

 

Med tilbuddet efterstræber vi at facilitere uvildig rådgivning og sikre potentielle investorer fuld gennemsigtighed i beslutningsprocessen.

 

SÅDAN FUNGERER TILBUDDET OM UVILDIG RÅDGIVNING

I praksis tilbyder vi potentielle investorer, at de kan få uvildig rådgivning ved at betale revisorregninger for gennemgang af prospekter på op til kr. 3.000. Forudsætningen for betaling er, 1) at investor ender med at investere i et af vores projekter, og 2) at vi får mulighed for at mødes med investors revisor for at uddybe og svare på spørgsmål vedrørende projektets budgetforudsætninger.

 

 

Ønsker du at vide mere om dine muligheder for uvildig K/S-rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte Investeringsdirektør i Obton, Oliver Peters, på +45 22 22 70 10 eller olp@obton.com.