‹ TilbageSol overhaler vind

Solenergi vil udspille fossile brændstoffer

Nordens førende investeringsbank vurderer, at solenergi inden for en overskuelig fremtid vil udkonkurrere fossile brændstoffer, og det kan være værd at huske som investor.

-

 

Nye initiativer inden for vedvarende energi, der starter helt fra bunden som et nicheprojekt, får som regel ikke den anerkendelse, de fortjener. Det skyldes ofte, at de bliver betragtet som for dyre til massemarkedet. Det samme gjorde sig i en årrække gældende for solenergi, men det syn ændrer sig lige nu hos flere eksperter i branchen.

 

I en ny rapport vurderer nordens førende investeringsbank Carnegie, at solenergi inden for en overskuelig fremtid vil udspille fossile brændstoffer. Det skyldes i høj grad prisudviklingen på udgifterne til henholdsvis solenergi og fossile brændstoffer.

 

Omkostningerne falder

I 2013 blev det på verdensplan billigere at generere elektricitet med solenergi end med olie. Omkostningerne til at udvinde fossile brændstoffer stiger normalt med tiden, da man starter med at udvinde de let tilgængelige og billige ressourcer, men efterfølgende må bruge flere ressourcer på at udvinde samme mængde, fordi det er mere besværligt at nå frem til.

 

Det stik modsatte gør sig gældende for solenergi. For det første fordi nye teknologier vinder indpas og gradvist vinder markedsandele fra ældre teknologier, så man opnår stordriftsfordele. For det andet fordi prisen på teknologi historisk set falder med tiden. Der er altså ikke noget, der tyder på, at prisen på udgifterne til solenergi vil stige. Tværtimod.

 

 Udgifter Energi Og Udgifter Batteri

Grafen for energipriser viser prisen på forskellige former for energi målt i BTU (britisk termisk enhed), der ofte bruges som mål for energi. Fossile brændstoffer, som f.eks. olie og kul, er gradvist blevet dyrere, mens omkostningerne til solenergi de senere år er faldet markant.

 

Grafen for produktionsomkostninger for ion-batterier viser omkostningerne forbundet med batterilagring af elektricitet. De er faldet med 19 pct. om året siden 1991. Mængden af solskinstimer svinger desuden ikke med mere end +/- 2,5 %, og intet tyder på, det ikke fortsætter sådan, modsat fossile brændstoffer, som der med tiden bliver mindre af.

 

Kampen er afgjort

Ser man på energimarkedet er det tydeligt, at ”kampen” mellem fossile brændstoffer og solenergi allerede er spillet færdig i solenergiens favør. Vores liv vil ifølge Carnegie blive elektrificeret takket være kombinationen af faldende omkostninger til solenergi og store teknologiske fremskridt inden for energilagring.

 

Det har hidtil været en udfordring at lagre den vedvarende energi. Men udviklingen går i den rigtige retning, og man ser store fremskridt inden for lagringsteknologi, som vil føre til højere penetrationsrater for vedvarende energikilder som sol og vind.

 

Tesla er et overbevisende eksempel på succes med energilagring. De lancerede for nylig husstandsbatteriet Powerwall til sine kunder i USA og solgte for cirka USD 800 mio. den første uge. Det skyldes formentlig, at verden udvikler sig i en mere grøn og miljøvenlig retning langt hurtigere, end de fleste havde forventet.

 

Bliv en del af udviklingen

Danmark er et af de allermest ambitiøse lande, når det kommer til vedvarende energi. Hos Obton deltager vi sammen med vores investorer i denne udvikling.

 

Vi lancerer nu efterfølgeren til Obton Solenergi Global, der med en total aktivsum på cirka 1 DKK mia. blev fuldtegnet af 230 investorer, som planmæssigt modtager første udbytte på 6 % i maj 2016. Vil du vide mere om dine muligheder for at tage del i afkastet, kan du læse mere om aktienyheden Obton Solenergi Balance her

 

 Udviklingen for solenergi

 

  • I dag udgør solenergi kun en brøkdel af den globale energiforsyning, men det tal vokser hastigt
  • I 2014 steg produktionen af solenergi med hele 38 %, og solenergiens andel af verdens samlede energiproduktion er fordoblet på to år
  • Således udgør solenergi i dag 1,2 % af den samlede energiproduktion globalt set