‹ TilbageInvestering i solenergi gennem solcelleparker

Solenergi bliver billigere end atomkraft

Priserne for atomkraft vil være væsentligt højere end solenergi i 2025 – og måske netop derfor er byggeriet af verdens dyreste atomkraftværk sat på foreløbig standby, mens solenergi oplever en positiv fremgang.

I 2023 skulle verdens hidtil dyreste atomkraftværk stå klar i det sydvestlige England. Kraftværket, som har fået navnet Hinkley Point C, skulle dække syv procent af Storbritanniens samlede energiforbrug, men nu har den engelske regering udskudt at træffe beslutning om, hvorvidt de vil støtte opførelsen eller ej.

 

Hvorfor vil de ikke udtale sig om, men siden initiativet til kraftværket Hinkley Point C blev taget af den daværende Premierminister, Tony Blair, tilbage i 2006, er der sket meget med priserne på f.eks. solenergi. Finansmediet Bloomberg peger på, at det kan være en af forklaringerne på, at de engelske politikere har bedt om ekstra betænkningstid.

Lave priser på solenergi

En ny ikke-offentliggjort rapport viser ifølge teknologimediet Pv Magazine, at atomkraft vil være væsentligt dyrere end solenergi i 2025. Således vil priserne pr. MW-time lyde på mellem 85-125 pund for atomkraft, mens den vil ligge på 50-75 pund for solenergi.

 

Den engelske regering har allerede forhandlet en købspris på plads med udvikleren af Hinkley Point C. Den lyder på 92,5 pund per MW-time. Altså en dyrere pris end hvad solenergi vil koste, når kraftværket kan stå færdigt.

Kritikere er skeptiske over for Hinkley

Det er den engelske Rigsrevision, National Audit Office, der står bag rapporten, som Pv Magazine har fået indsigt i. Tallene går imod udregninger tilbage fra 2010, da udgifterne til bl.a. solenergi er faldet væsentligt siden pga. bl.a. fald i priserne på batterierne til at lagre energien.

 

Hvorvidt Hinkley-kraftværket bliver til noget eller ej, vil den engelske regering ifølge The Guardian beslutte i det tidlige efterår. Projektet har lige siden dets start fået kritik fra flere sider. Kritikere har peget på miljøbelastninger, men også stor usikkerhed omkring projektets endelige pris er blevet mødt med skepsis.

Konkurrencefordel for solenergi

Generelt viser den seneste globale statusrapport fra World Nuclear Association, at atomkraftens globale elproduktion i dag er lavere end for fem og 10 år siden, og atomkraftens andel af verdens elproduktion har været faldende i ca. 20 år.

 

Imens har solenergi gang i en positiv fremgang, hvor den teknologiske udvikling fører til billigere priser på solcelleanlæggene og bedre muligheder for at lagre energien i batterier, der ligeledes bliver billigere i indkøb.

 

Den største organisation inden for solceller i Europa, SolarPower Europe, kunne i januar konkludere, at det globale solenergimarked var godt på vej mod at nå målet om at producere 60 GW i 2016.

Attraktive investeringsmuligheder

Mange professionelle investorer har i disse år fokus på at få flere alternative investeringer ind i deres porteføljer, så de i mindre grad er afhængige af aktie- og obligationsmarkedet.

 

Er man som investor selv ude efter en investering i alternative energikilder, er det væsentligt at se på fordele og risici ved de enkelte alternativer. Og her er der flere ubekendte faktorer i en investering i så stort et projekt som Hinkley, end der typisk er ved f.eks. at investere i sol- eller vindenergi.

 

Oliver Peters, investeringsdirektør i Obton, siger om potentialet for solenergi:

 

"De nye tal fra den engelske rigsrevision bekræfter bare mange andre indikatorer, der peger på, at det er realistisk, at solenergi kan udgøre 50 procent af det samlede energibehov i 2050."

 

Danmark er et af de allermest ambitiøse lande, når det kommer til vedvarende energi. Hos Obton deltager vi sammen med vores investorer i denne udvikling.

 

Med en investering i solenergi hos Obton får du et solidt, løbende afkast fra driften af solcelleparker. Projekterne har garanterede strømafregningspriser og konjunkturuafhængigt cash flow.

 

Læs mere om aktuelle projekter fra Obton