‹ TilbageFrankrig

Perfekte afkastmuligheder i Frankrig

Med lanceringen af en række franske solenergi-projekter er vi hos Obton stolte over at kunne tilbyde vores investorer ekstra høje afkast og store indbyggede skattebesparelser.

Obton har gennem de seneste år haft øjnene skarpt rettet mod det franske marked. Det har vi, fordi kombinationen af landets talrige solskinstimer, stor politisk opbakning og fordelagtige afregningspriser på ”grøn” strøm skaber ideelle vilkår for investering i solenergi.

 

Det helt rigtige forhold mellem afkast og risiko 

Obton investerer udelukkende i markeder, hvor der er et attraktivt forhold mellem afkast og risiko:

 

“Når man skal sammenligne afkast og risici på tværs af markeder, er det altid en god idé at se på landenes statsobligationer, da renterne på disse tegner et billede af den vurderede risiko. Tager man f.eks. en 10-årig tysk statsobligation, ligger renten på 1,85 procent, mens renten på en tilsvarende fransk statsobligation ligger på 2,35 procent.

 

Altså er renten på sidstnævnte og dermed også den opfattede risiko 27 procent højere i Frankrig. På den måde kan man argumentere for, at afkastet i et fransk sol-K/S tillige bør være godt 20 procent højere end i det tyske, hvilket det også er i K/S Obton Solenergi Limousin,” forklarer adm. direktør i Obton, Anders Marcus.

 

Garanteret minimumspris med inflationssikring giver sikkerhed 

Ifølge fransk lovgivning er producenter af solcellestrøm berettiget til at modtage en fordelagtig el-afregningspris, der er garanteret i 20 år via såkaldte “feed-in” tariffer.

 

Desuden er den producerede strøm sikret afsat til det største franske energiselskab “EDF”, der er et af Europas stærkeste og mest stabile energiselskaber.

 

“En klar fordel ved vores nye franske projekter er, at “feed-in” tariffen er delvis inflationssikret, så investor opnår øget sikkerhed for attraktive afkast på den lange bane,” siger Andreas Duckert, Chief Finance Officer.

 

Build-to-purpose-solcelleparker 

K/S Obton Solenergi Limousin er baseret på otte solcelleparker, der er placeret på tagene af store nyopførte bygninger, bygget specielt til formålet:

 

“Det at solcelleparkerne er build-to-purpose betyder, at bygningernes konstruktioner giver ideelle betingelser for solindstråling og vedligeholdelse. Som investor får du også en ekstra sikkerhed i, at Obton altid har solcelleparkerne på egne bøger, da vi ikke ønsker at udsætte investorerne for den skattemæssigerisiko, der er forbundet med optionsaftaler, der benyttes af andre udbydere.

 

I stedet er vi glade for at kunne tilbyde vores investorer fuldtegningsgaranti, hvormed de sikres, at projekterne realiseres,” fortæller adm. direktør, Anders Marcus.

 

>> Læs om Obtons aktuelle projekter