‹ TilbageVison

Opførelse af solcelleparker slår alle rekorder

Hos Obton er vi ikke ene om at have store forventninger til solenergimarkedet, der igen i 2014 kommer til at opleve en markant fremgang i alle grene af branchen. Det amerikanske nyheds- og markedsdatabureau Bloomberg har foretaget en undersøgelse af data fra ni forskellige solanalyseinstitutter, som giver deres bud på, hvor mange gigawatt solenergi, der globalt set forventes at blive installeret i 2014.

Gennemsnittet af estimaterne fra analyseinstitutterne afslører, at der ventes at blive opført solcelleanlæg med en samlede kapacitet på 44,5 gigawatt – svarende til en stigning på over 20% i forhold til 2013.

 

Produktionen på de ca. 45 gigawatt ny-installerede solcelleanlæg i 2014 er sammenlignelig med den samlede strømproduktion på 10 atomreaktorer.

 

Kina står for størstedelen af installationerne 

Baggrunden for den substantielle stigning skal – som i mange andre brancher – findes på det kinesiske marked.

 

Kina har overtaget den førertrøje, der tidligere tilhørte Europa, men også lande som Japan og USA kommer til at stå for en betydelig del af den vækst, det globale marked for solenergi kommer til at opleve i 2014.

 

De optimistiske udsagn fra analyseinstitutterne får indirekte konsekvenser for indkøbsafdelingen hos Obton, der vil se et marked, hvor solcelleanlæg bliver billigere at opstille og derved billigere at erhverve. Dette skyldes primært to faktorer:

 

1) Prisen på solanlæggets komponenter falder, da den øgede konkurrence er med til at presse prisen nedad på produktionen af fx moduler, invertere og kabler.

2) Konkurrencen blandt entreprenørerne bliver større, hvilket igen er med til at presse prisen på opførelsen af nye solcelleanlæg.

Obton indkøber overvejende anlæg, der allerede er færdiggjort og tilsluttet det offentlige elnet, men den positive udvikling af markedet samt mængden af den forventede installerede kapacitet for 2014 medfører, at Obton står i en yderst favorabel forhandlingsposition, når der skal tilføjes nye solcelleanlæg til anlægsporteføljen.

 

Attraktivt afkast bevares trods faldende statsstøtte 

Ydermere er den stærke konkurrence på markedet for komponenter og opførelser af solcelleanlæg med til at kompensere for de faldende “feed-in tariffer”- som vi ser i store dele af Europa – hvilket betyder, at Obton fortsat kan fastholde et attraktivt afkast til vores investorer på kommende projekter.

 

>> Læs om Obtons aktuelle projekter