‹ TilbageInvesteringspartner Top

Obton henter stærke kræfter til organisationen

I takt med den stigende interesse for Obtons investeringsprojekter er Obtonholdet de seneste måneder blevet udvidet markant. Obton har foretaget en lang række ansættelser i mange led af organisationen, og der er dermed tilført kompetente kræfter og stor erfaring til det i forvejen stærke hold af medarbejdere.

Erfaren herre til indkøbsafdelingen

Som supplement til indkøbsafdelingen er Ronny Hviid blevet ansat som Chief Asset Officer. Ronny har stor erfaring og indsigt inden for investeringsprojekter i bl.a. vind og ejendomme, hvormed han bliver en stor forstærkning til Obtons indkøbsafdeling.

 

Ronny har især fået ansvar for opkøb af vindmøller og ejendomme, og derudover skal han supplere med indsigt i forhold til forskellige juridiske og skattemæssige forhold.

 

Ny mand i spidsen for telemarketing

Da Obtons kontaktchef Henrik Sand skifter stilling og bliver daglig leder i Obton Norge, kommer der ny mand i spidsen for Obtons telemarketingafdeling. Nicolaj Skannerup bliver således ny kontaktchef i Obton med virkning fra medio februar.

 

Nicolaj har erfaring fra en lignende stilling og har derudover bl.a. en fortid som Key Account Manager og selvstændig. Vi er glade for at byde Nicolaj velkommen til Obton.

 

Øget kontrol med produktionen

Solparkernes drift og kontrollen heraf er selvsagt en helt central del af investeringsprojekterne. Derfor er vi glade for at have budt velkommen til Robert Salomon, der er blevet ansat som Operational controller i Obton.

 

Robert har i en årrække arbejdet som revisor i forskellige selskaber i Aarhus, og i Obton kommer han bl.a. til at overtage driftskontrollen af en lang række K/S-selskaber.

 

Opgradering af service til eksisterende investorer

Med det konstant stigende antal af investorer er det også nødvendigt med en oprustning i teamet af medarbejdere, der er med til at sikre den gode service, Obton yder til de eksisterende investorer.

 

Derfor er bl.a. Anne Christine Westmann Hjæresen kommet til som Investor- & Finance Manager i Obton, hvor hun skal stå for rapportering, optimering og afvikling af en række processer i Obton såvel som K/S-selskaberne, bl.a. afviklingen af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

Anne har fra tidligere jobs erfaring inden for sol- og vindenergi, og hun har bl.a. en fortid som revisor og Business Controller i flere større virksomheder.

 

Styrket Obton klar til fremtiden

Ud over de ovennævnte ansættelser har Obton udvidet på en lang række andre områder, herunder IT, administration og kommunikation.

 

Hos Obton er vi glade for at byde velkommen til alle disse nye medarbejdere, og med denne forstærkning håber vi fremover at kunne yde en endnu bedre service til både eksisterende, nye og potentielle investorer.