‹ TilbageAzur

Mere end en femtedel af verdens energiproduktion er nu grøn

I 2013 tog overgangen til vedvarende energi et tigerspring, da andelen af vedvarende energikilder steg med mere end otte procent og ved udgangen af 2013 var oppe på at dække ca. 22% af den globale energiproduktion. Blandt de forskellige energikilder er solenergi den energiform, der er vokset mest i 2013; faldende produktionsomkostninger og øget effektivitet har gjort energiformen til en attraktiv investering.

 

Med et stadigt stigende fokus på miljøet og forureningens konsekvenser, opstiller flere og flere lande politikker og strategiske mål for vedvarende energi. 144 lande har nu mål, der omfatter vedvarende energi, og nogle af disse lande har opsat ambitiøse mål om, at hele lande, regioner og byer skal forsynes udelukkende med vedvarende energi; heriblandt Danmark, der har mål om at hele Danmarks energiforsyning skal dækkes 100% af vedvarende energi i 2050.

Selvom år 2050 stadig er et godt stykke ude i fremtiden, er Danmark på nuværende tidspunkt rigtigt godt med i den samlede statistik. Ser man på andelen af vedvarende energi (minus vandkraft) i forhold til indbyggertal er Danmark nemlig helt i front af verdens lande.

 

Læs mere om Danmarks ambitiøse energimål her

 

 

Solenergi den hurtigst voksende energiform

I Danmark er det vindenergien, der bærer en stor del af læsset, men globalt set har solenergi stor del i den stigende andel af vedvarende energi. Solenergien er nemlig den energiform, der er vokset klart mest i 2013  - en tilførsel på 38 GW i 2013, hvilket svarer til en vækst på 232% i kapacitetstilførsel i forhold til året før.

De seneste år er produktionsomkostningerne ved solenergi faldet, og dét, sammenholdt med solcellemodulernes stigende effektivitet, har gjort, at omkostningerne ved solenergi i dag mange steder er på niveau med de mere traditionelle energiformer. Dermed bliver den mere miljørigtige energiform valgt til mange steder, og solenergi udgør i dag i flere lande mellem 5% og 8% af det samlede energiforbrug.

 

Læs den nyeste energirapport fra organisationen REN21 her